Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki GAMIVO S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka GAMIVO S.A. w dniu 17 listopada 2023 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji GAMIVO S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLGMV0000016.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.  
Spółka, kod ISIN:

GAMIVO S.A.

PLGMV0000016

Oferowana cena zakupu akcji: 100,00 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 20 listopada 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 1 grudnia 2023 r. 
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 7 grudnia 2023 r.
Podmiot pośredniczący: TRIGON Dom Maklerski S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: