Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki LENTEX S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka LENTEX S.A. w dniu 19 marca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji LENTEX S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLLENTX00010.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: LENTEX S.A.
PLLENTX00010
Oferowana cena zakupu akcji: 12,50 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 29 marca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 5 kwietnia 2024 r.
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 11 kwietnia 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski BDM S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: