Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki COMPERIA.PL S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka COMPERIA.PL S.A. w dniu 8 kwietnia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji COMPERIA.PL S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLCOMPR00010 oraz zdematerializowane akcje imienne uprzywilejowane pod kodem ISIN PLCOMPR00085.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: COMPERIA S.A.
PLCOMPR00010
PLCOMPR00085
Oferowana cena zakupu akcji: 6,60 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 10 kwietnia 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 23 kwietnia 2024 r.
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 26 kwietnia 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: