Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki HUUUGE, Inc.

Oferta archiwalna

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka HUUUGE, Inc w dniu 14 marca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji HUUUGE, Inc obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN US44853H1086.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: HUUUGE, Inc
US44853H1086
Oferowana cena zakupu akcji: 9,8042 USD
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 19 marca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 18 kwietnia 2024 r., do godz. 12:00
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 23 kwietnia 2024 r.
Podmiot pośredniczący: IPOPEMA Securities S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: