Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ACTION S.A.

Oferta archiwalna

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka ACTION S.A. w dniu 18 marca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji ACTION S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLACTIN00018

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: ACTION S.A.
PLACTIN00018
Oferowana cena zakupu akcji: 35,00 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 19 marca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 25 marca 2024 r., do godz. 17:00
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 28 marca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: IPOPEMA Securities S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: