Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki EKIPA HOLDING S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka EKIPA HOLDING S.A. w dniu 29 kwietnia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji EKIPA HOLDING S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLBBCLS00017, PLBBCLS00025.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: EKIPA HOLDING S.A.
PLBBCLS00017
PLBBCLS00025
Oferowana cena zakupu akcji: 0,10 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 30 kwietnia 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 13 maja 2024 r. do godz. 16:00
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 15 maja 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: