Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Quercus TFI S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż spółka QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. w dniu 29 kwietnia 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji QUERCUS TFI S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLQRCUS00012.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
PLQRCUS00012
Oferowana cena zakupu akcji: 9,50 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 2 maja 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 15 maja 2024 r. do godz. 16:00
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 22 maja 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: