Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki OPONEO.PL S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż Darayavahus Sp. z o.o. oraz Tyre Invest Sp. z o.o. w dniu 13 lutego 2024 r. ogłosiły Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji OPONEO.PL S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLOPNPL00013.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: OPONEO.PL S.A.
PLOPNPL00013
Oferowana cena zakupu akcji: 52,20 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 14 lutego 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 29 lutego 2024 r. do godz. 12:00
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 5 marca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Biuro Maklerskie mBanku

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: