Oferta zakupu akcji

Oferta zakupu akcji

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki CYBER_FOLKS S.A.

Biuro Maklerskie Pekao informuje, iż Cyber_Folks S.A. w dniu 8 lipca 2024 r. ogłosiła Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji Cyber_Folks S.A. obejmujące zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela pod kodem ISIN PLR220000018.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące oferty.

   
Spółka, kod ISIN: CYBER_FOLKS S.A.
PLR220000018
Oferowana cena zakupu akcji: 160,00 zł
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 10 lipca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 24 lipca 2024 r. do godziny 16:00
Planowany termin rozliczenia nabycia akcji w ramach Oferty: 29 lipca 2024 r.
Podmiot pośredniczący: Biuro Maklerskie mBanku

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: