Nowość

Nowość

Zaprzestanie obsługi zleceń kupna akcji amerykańskich spółek notowanych na rynku GlobalConnect.

W związku z brakiem możliwości prawidłowego raportowania informacji o pobranych podatkach od dywidend do amerykańskiego urzędu skarbowego Biuro Maklerskie Pekao od 8.07.2024 r. przestanie obsługiwać zlecenia kupna akcji amerykańskich spółek notowanych na rynku GlobalConnect.

CO TO OZNACZA

  • Zlecenia zakupu akcji spółek amerykańskich składane od 8.07.2024 r. na rynek GlobalConnect będą odrzucane przez Biuro Maklerskie Pekao (BM Pekao, BM).
  • Jeśli posiadasz akcje TESLA (ISIN US88160R1014) notowane na rynku GlobalConnect kupione za pośrednictwem BM Pekao będziesz mógł je sprzedać w dowolnym kanale, z którego korzystasz na zasadach wynikających z umowy, którą zawarłeś z BM.   
  • Nie będziemy przyjmować transferów akcji amerykańskich spółek notowanych na GlobalConnect.
  • Akcje spółek amerykańskich możesz kupić na rynku w USA. Więcej informacji znajdziesz na stronie Aktywne inwestowanie > Rynki zagraniczne.
  • Listy rynków i alternatywnych systemów obrotu, na których wykonujemy zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz rodzajów instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem jego usług maklerskich znajdziesz w Komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao.