Nowość

Nowość

Rozszerzamy ofertę subfunduszy Indeksowych inPZU

Subfundusze indeksowe inPZU wchodzące w skład funduszu parasolowego inPZU SFIO, to fundusze naśladujące dany benchmark, tzw. portfel wzorcowy. Celem funduszy pasywnie zarządzanych jest dostarczenie stopy zwrotu zbliżonej do danego benchmarku. 

Od 20 stycznia 2022 roku rozszerzamy ofertę subfunduszy inPZU o aż 7 nowych subfunduszy indeksowych, oferujących ekspozycję na m.in. zróżnicowane zagraniczne sektory – w tym między innym dynamicznie rozwijający się Sektor Zielonej Energii, lub możliwość inwestowania w obligacje indeksowane inflacją:

 • inPZU Akcje Europejskie
 • inPZU Akcje Sektora Informatycznego
 • inPZU Akcje Sektora Nieruchomości
 • inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii
 • inPZU Akcje Rynku Złota
 • inPZU Akcje Rynku Surowców
 • inPZU Obligacje Inflacyjne

Czym wyróżniają się subfundusze inPZU? 

 • To wygodna ekspozycja na podstawowe, globalne klasy aktywów.
 • Celem jest, aby wyniki funduszy były zbliżone do stopy zwrotu wybranych indeksów, np. indeksu WIG lub indeksu polskich obligacji.
 • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z ekspozycji na rynki zagraniczne.
 • Jedne z niższych opłat na rynku.
 • Szeroka oferta funduszy indeksowych na rynku w jednym funduszu parasolowym, z możliwością bezkosztowej zamiany między subfunduszami.

Fundusze inwestycyjne możesz nabyć w pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich oraz za pośrednictwem Pekao24.

PROMOCJA DLA ZLECEŃ SKŁADANYCH W PEKAO24

Do odwołania obniżamy o 100% opłatę manipulacyjną* za zlecenia nabycia, zamiany lub konwersji funduszy składanych przez Pekao24 (zakładka INWESTYCJE).

SPRAWDŹ JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI >

Szczegóły dotyczące funduszy inPZU znajdziesz na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/gotowe-rozwiazania-inwestycyjne/fio-polskie/tfi-pzu.html

*Zgodnie z Komunikatem nr 94/BM/ZWS/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. do odwołania dla zleceń składanych za pośrednictwem nowego serwisu Pekao24 (zakładka: Inwestycje) obniżona zostaje wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu nabycia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, dystrybuowanych przez BM Pekao. Warunkiem zastosowania zniżki jest złożenie zlecenia nabycia / nabycia dodatkowego / konwersji / zamiany za pośrednictwem nowego serwisu Pekao24 (zakładka: Inwestycje). Informacja o planowanym zakończeniu stosowania warunków specjalnych, zostanie podana do wiadomości klientów BM Pekao, na minimum 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia oferty w formie Komunikatu Dyrektora BM Pekao odwołującego ww. warunki.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsze informacje są upowszechniane przez Biuro Maklerskie Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html.

Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inPZU, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami. 
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. 
Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję