Nowość

Nowość

Nowe Fundusze Indeksowe inPZU w ofercie Biura Maklerskiego Pekao

Fundusze indeksowe inPZU to fundusze naśladujące dany benchmark, tzw. portfel wzorcowy. Celem funduszy pasywnie zarządzanych jest dostarczenie stopy zwrotu zbliżonej do danego benchmarku.

W ramach jednego funduszu parasolowego jest 9 subfunduszy opartych o popularne klasy aktywów, zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego.

Czym wyróżniają się fundusze inPZU?

  • To wygodna ekspozycja na podstawowe, globalne klasy aktywów.
  • Celem jest, aby wyniki funduszy były zbliżone do stopy zwrotu wybranych indeksów, np. indeksu WIG lub indeksu polskich obligacji.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z ekspozycji na rynki zagraniczne.
  • Jedne z niższych opłat na rynku.
  • Szeroka oferta funduszy indeksowych na rynku w jednym funduszu parasolowym, z możliwością bezkosztowej* zamiany między subfunduszami.

Skuteczność procesu poświadczona dobrym odwzorowaniem śledzonych indeksów i doświadczeniem TFI PZU od 2018 roku.

Fundusze inwestycyjne możesz nabyć w pełnozakresowym Punkcie Usług Maklerskich oraz za pośrednictwem Pekao24.

PROMOCJA DLA ZLECEŃ SKŁADANYCH W PEKAO24

Do odwołania obniżamy o 100% opłatę manipulacyjną* za zlecenia nabycia, zamiany lub konwersji funduszy składanych przez Pekao24 (zakładka INWESTYCJE).

SPRAWDŹ JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI >

Szczegóły dotyczące funduszy inPZU znajdziesz na stronie TFI PZU S.A.

* Zgodnie z Komunikatem nr 94/BM/ZWS/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. do odwołania dla zleceń składanych za pośrednictwem nowego serwisu Pekao24 (zakładka: Inwestycje) obniżona zostaje wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu nabycia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, dystrybuowanych przez BM Pekao. Warunkiem zastosowania zniżki jest złożenie zlecenia nabycia / nabycia dodatkowego / konwersji / zamiany za pośrednictwem nowego serwisu Pekao24 (zakładka: Inwestycje). Informacja o planowanym zakończeniu stosowania warunków specjalnych, zostanie podana do wiadomości klientów BM Pekao, na minimum 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia oferty w formie Komunikatu Dyrektora BM Pekao odwołującego ww. warunki.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsze informacje są upowszechniane przez Biuro Maklerskie Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty części lub całości zainwestowanych środków, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie: https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/MIFID/ryzyka.html.

Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inPZU, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję