Dla Klientów posiadających Konto Świat Premium

Dla Klientów posiadających Konto Świat Premium

Otwórz  rachunek w Banku Pekao S.A. wypełniając formularz Załóż „Konto Świat Premium” on-line i skorzystaj z oferty specjalnej Biura Maklerskiego dla klientów banku z aktywnym rachunkiem „Konto Świat Premium”.

Poznaj zalety Konta Świat Premium >

Dla obecnych i nowych klientów będących jednocześnie klientami Banku Pekao S.A. z aktywnym rachunkiem „Konto Świat Premium”, Biuro Maklerskie w ramach oferty maklerskiej zapewnia m.in.:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku maklerskiego,
 • możliwość inwestowania w szeroką gamę instrumentów notowanych na polskiej giełdzie (akcje, obligacje, ETF-y, certyfikaty, derywaty),
 • dostęp do instrumentów notowanych na najbardziej popularnych rynkach regulowanych Europy Zachodniej oraz USA, w akcje spółek czy kwity depozytowe (GDR/ADR) oraz ETF, często z branż i sektorów nieobecnych w Polsce,
 • uczestnictwo w ofertach publicznych obsługiwanych przez BM oraz dostęp do szerokiej gamy instrumentów zbiorowego inwestowania,
 • negocjowane warunki prowizyjne uzależnione od aktywności i zakresu aktywów klienta,
 • rozwiązania optymalizujące inwestowania w tym prowizja Intraday, odroczony termin płatności,
 • cykliczne komentarze rynkowe i materiały analityczne z możliwością realizacji opracowań dostosowanych do potrzeb inwestycyjnych klienta,
 • serwis notowań z dostępem do narzędzi analitycznych, wykresów i informacji rynkowych,
 • realizację zleceń do dyspozycji BM na warunkach uzgodnionych z klientem, umożliwiające BM wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego,
 • obsługę publicznych wezwań i transakcji pakietowych.

Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku w BM w latach następnych będzie obowiązywać przy zachowaniu warunku posiadania przez klienta aktywnego rachunku „Konto Świat Premium”.

Inwestuj w produkty rynku kapitałowego wszędzie tam gdzie masz dostęp do internetu lub telefonu.

Do Twojej dyspozycji oddajemy:

 1. Serwis internetowy Pekao24 (zakładka: Inwestycje)
  dostępny pod adresem www.pekao24.pl
 2. aplikację mobilną PeoPay (Produkty > Inwestycje > Przejdź do profilu inwestycyjnego)
  do pobrania z www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/app
 3. Infolinię maklerską
  czynną w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00 oraz całodobowy system informacji głosowej (IVR) pod numerem telefonu 22 591 22 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

Komunikat nr 114/BM/ZWS/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Banku Pekao S.A. z aktywnym rachunkiem „Konto Świat Premium” 
 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza oferta specjalna stanowi sprzedaż krzyżową usług wykonywanych w ramach umowy z Biurem Maklerskim Pekao („BM Pekao”), tj.: wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, w tym derywatów, zagranicznych instrumentów finansowych oraz pozagiełdowych instrumentów finansowych; przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych; wymiany walutowej (związanej z działalnością maklerską), usługi prowadzenia rachunku maklerskiego oraz usługi prowadzenia rachunku płatniczego Konto Świat Premium w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Usługi świadczone przez BM Pekao mogą być świadczone oddzielnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku posiadania rachunku płatniczego Konto Świat Premium, niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych w niniejszej ofercie specjalnej, w tym z bezpłatnego prowadzenia rachunku inwestycyjnego.

Ryzyko związane ze świadczeniem ww. usług w ramach oferty specjalnej, nie ulega zmianie w porównaniu do sytuacji, gdyby usługi te byłyby świadczone przez BM Pekao oddzielnie.

Informacje o kosztach świadczenia ww. usług, w tym o opłacie za prowadzenie rachunku inwestycyjnego wskazane są w Taryfie prowizji i opłat Biura Maklerskiego Pekao. Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk i kosztów dotyczących sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM znajdują się w Pakiecie Informacyjnym. Taryfa opłat i prowizji oraz Pakiet Informacyjny dostępne są na stronie internetowej BM.

Informacje o kosztach i opłatach związanych z prowadzeniem rachunku płatniczego Konto Świat Premium wskazane są w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych, dostępnej na stronie internetowej Banku Pekao S.A.

Załóż „Konto Świat Premium” on-line

Otwórz konto

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.