Komunikaty Aktualne Dyrektora BM

Komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao AKTUALNE

Dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao”

 • 22.07.2024

  Komunikat nr 53/BM/ZWS/2024 z dnia 22.07.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Liderzy Doradztwa Inwestycyjnego w POK” dla pracowników Biura Dystrybucji Usług Maklerskich

  Pobierz plik
 • 10.07.2024

  Komunikat nr 51/BM/ZWS/2024 z dnia 10.07.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w USD: Dwuletni Certyfikat z Ochroną Kapitału w Dacie Wykupu Powiązany z Akcjami ASML Holding N.V. oraz SAP SE, w USD, emitowanych przez Goldman Sachs International (dalej: Produkty strukturyzowane; „Technologiczny Duet USD”) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 09.07.2024

  Komunikat nr 50/BM/ZOG/2024 z dnia 09.07.2024 r. w sprawie ofert publicznych obsługiwanych przez Biuro Maklerskie Pekao

  Pobierz plik
 • 09.07.2024

  Komunikat nr 49/BM/ZWS/2024 z dnia 09.07.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Tesla, Inc. bez Ochrony Kapitału w PLN, emitowanych przez Goldman Sachs International, tj.: (dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 05.07.2024

  Komunikat nr 47/BM/ZWS/2024 z dnia 05.07.2024 r. w sprawie wprowadzenia oferty specjalnej dla klientów innych podmiotów maklerskich zainteresowanych otwarciem rachunku w BM Pekao i przeniesieniem aktywów

  Pobierz plik
 • 04.07.2024

  Komunikat nr 48/BM/ZOG/2024 z dnia 04.07.2024 r. w sprawie określenia listy rynków i alternatywnych systemów obrotu, na których Biuro Maklerskie Pekao wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz rodzajów instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem jego usług maklerskich

  Pobierz plik
 • 01.07.2024

  Komunikat nr 46/BM/ZWS/2024 z dnia 01.07.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w PLN: Roczny Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst of Powiązany z Akcjami NOVO NORDISK A/S-B i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), w PLN, emitowanych przez SG Issuer (dalej: Produkty strukturyzowane; „ZDROWIE I TECHNOLOGIA”) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 28.06.2024

  Komunikat nr 45/BM/ZFI/2024 z dnia 28.06.2024 r. sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie

  Pobierz plik
 • 27.06.2024

  Komunikat nr 44/BM/ZWS/2024 z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zniżki w wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia, nabycia dodatkowego, konwersji lub zamiany jednostek / tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao realizowanych za pośrednictwem serwisu Pekao24 oraz aplikacji PeoPay (zakładka: Inwestycje) przy wykorzystaniu kodu promocyjnego: P-WAKACJE100

  Pobierz plik
 • 19.06.2024

  Komunikat nr 42/BM/ZOG/2024 z dnia 19.06.2024 r. w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości

  Pobierz plik
1 2 3 4 5 ...11