Komunikaty Aktualne Dyrektora BM

Komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao AKTUALNE

Dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie „Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao”

 • 19.04.2024

  Komunikat nr 31/BM/ZOG/2024 z dnia 19.04.2024 r. w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości

  Pobierz plik
 • 15.04.2024

  Komunikat nr 30/BM/ZWS/2024 z dnia 15.04.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych bez ochrony kapitału w PLN: Roczny Certyfikat Powiązany z Akcjami Meta Platforms Inc - CLASS A Bez Ochrony Kapitału w PLN (2025), emitowanych przez SG Issuer, tj.: (dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 05.04.2024

  Komunikat nr 29/BM/ZWS/2024 z dnia 05.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Liderzy Doradztwa Inwestycyjnego” dla pracowników Pionu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych Banku Pekao S.A.

  Pobierz plik
 • 02.04.2024

  Komunikat nr 28/BM/ZWS/2024 z dnia 02.04.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w USD: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Sony Group Corporation i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) w USD, emitowanych przez SG Issuer (dalej: Produkty strukturyzowane; „CYFROWE TECHNOLOGIE USD”) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 02.04.2024

  Komunikat nr 27/BM/ZWS/2024 z dnia 02.04.2024 r. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao (BM) w ofercie publicznej Produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w EUR: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Sony Group Corporation i Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) w EUR, emitowanych przez SG Issuer (dalej: Produkty strukturyzowane; „CYFROWE TECHNOLOGIE EUR”) i wysokości opłaty manipulacyjnej

  Pobierz plik
 • 22.03.2024

  Komunikat nr 24/BM/ZFI/2024 z dnia 22.03.2024 r. w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie

  Pobierz plik
 • 01.03.2024

  Komunikat nr 19/BM/ZPB/2024 z dnia 01.03.2024 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących możliwości składania poszczególnych dyspozycji w poszczególnych Kanałach zdalnych i PSO obowiązujących w zakresie Obligacji Skarbu Państwa (OSP) od 2 stycznia 2023 r.

  Pobierz plik
 • 29.02.2024

  Komunikat nr 17/BM/ZDI/2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia Informacji o usłudze dotyczącej świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao

  Pobierz plik
 • 29.02.2024

  Komunikat nr 16/BM/ZDI/2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie placówek maklerskich, w których jest możliwa substytucja rekomendowanych do kupna Instrumentów finansowych wskazanych w projekcie Rekomendacji w usłudze doradztwa inwestycyjnego

  Pobierz plik
 • 29.02.2024

  Komunikat nr 15/BM/ZDI/2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

  Pobierz plik
1 2 3 4 5 ...11