kanały zdalne

Integracja działalności maklerskiej

Kanały zdalne

 • Czy w związku z włączeniem do Banku Pekao zmienia się system internetowy?

  Pozostaje ten sam system CDMInternet, dostępny pod adresem: www.cdm24.pl (oraz m.cdm24.pl w wersji mobilnej).

  W ramach serwisu jedyne zmiany dotyczą nazwy podmiotu (zmiana na Dom Maklerski Pekao – Bank Pekao S.A.) oraz logo systemu. Będzie ono wyglądało, jak poniżej:

  Dane rejestrowe spółki, czy dane mówiące o właścicielu praw (copyright), wskazują teraz na Bank Pekao S.A. (jako spółkę wchodzącą w prawa i obowiązki CDM Pekao S.A.).

 • Czy zmienia się sposób logowania do serwisu internetowego?

  Adres strony, sposób logowania do serwisów internetowych, dotychczasowe loginy i hasła pozostają bez zmian.

  Utrzymany został adres systemu transakcyjnego CDMInternet: (www.cdm24.pl); dla wersji mobilnej CDMMobile (www.m.cdm24.pl).

  Tak jak dotychczas logowanie dostępne jest również za pośrednictwem strony www.cdmpekao.com.pl (przycisk logowania na stronie głównej opisany „CDM24”), a także z serwisu internetowego Banku Pekao: www.pekao.com.pl (z górnego paska wybór opcji :„Zaloguj się” a następnie wskazanie systemu: „CDM24”).

 • Czy w związku z włączeniem do Banku Pekao zmienia się serwis telefoniczny?

  Po połączeniu prawnym, klienci byłego CDM, wciąż mogą korzystać z dotychczasowych numerów Infolinii TeleCDM:

     

  801 140 490

  dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
  (opłata za jeden impuls)

  +48 22 591 24 90

  dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych
  (opłata według cennika operatora)

   

 • Czy będzie działać platforma inwestycyjna eTrader? Czy będę musiał ponownie ją instalować?

  Do dyspozycji Klientów pozostaje ta sama platforma inwestycyjna eTrader Pekao. Zmiana związana z fuzją prawną nie wymaga ponownej instalacji aplikacji.

  W ramach serwisu jedyne zmiany dotyczą nazwy podmiotu (Dom Maklerski Pekao zamiast CDM Pekao). Dane rejestrowe spółki, czy dane mówiące o właścicielu praw, będą wskazują na Banku Pekao S.A. (jako spółkę wchodzącą w prawa i obowiązki CDM Pekao S.A.).

 • Czy zmieniły się hasła do logowania i numery klienta (loginy)?

  Po fuzji prawnej dla wszystkich systemów obowiązują te same numery klienta (loginy) oraz ustalone przez Klienta hasła.

 • Czy będę miał dostęp do rachunku CDM poprzez systemy Banku Pekao?

  W tej kwestii połączenie prawne nic nie zmienia. Klienci korzystają z dotychczasowych systemów informatycznych – Klientom byłego CDM dedykowany jest system CDMInternet (www.cdm24.pl).
  Warto jednak pamiętać, że dzięki usłudze połączenia rachunków, już teraz istnieje możliwość zalogowania się do systemu CDMInternet za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao24.