Pytania i odpowiedzi

Integracja działalności maklerskiej

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Otrzymałem list z informacją o nowym numerze indywidualnym Klienta. Kiedy otrzymam PIN?

  W celu zachowania bezpieczeństwa, list z PIN umożliwiającym logowanie wysyłamy później niż list z nowym numerem Klienta (CIS). Proces wysyłki PIN zakończymy 21 czerwca. W związku z tym, jeśli nie otrzymasz PIN do ok. 25 czerwca – skontaktuj się z Infolinią lub z dowolną placówką maklerską. Nasi doradcy pomogą Ci w uzyskaniu nowego PIN, tak żebyś od 5 lipca mógł korzystać ze swojego rachunku w systemie Pekao24

 • 2. Otrzymałem nowy numer Klienta oraz PIN. Czy mogę się zalogować do Pekao24 i już ustanowić nowe hasło?

  Tak, jeśli masz już nowy numer Klienta (CIS) oraz PIN możesz zalogować się do Pekao24 na stronie https://www.pekao24.pl/logowanie oraz możesz ustanowić swoje nowe hasło do systemu. Pamiętaj jednak, że do 2 lipca  (włącznie) Twój rachunek inwestycyjny obsługiwany jest w CDM24. Dopiero od 5 lipca Twój rachunek będzie dostępny w Pekao24.

 • 3. Co się wydarzy, jeżeli po dniu fuzji operacyjnej, nie będę miał uzupełnionego numeru telefonu do SMS?

  Ze względu na wymaganie obowiązujące w systemach banku dotyczące dodatkowej autoryzacji przy pierwszym logowaniu -  z wykorzystaniem kodu SMS -  bez wskazanego numeru do SMS nie zalogujesz się do serwisu internetowego Pekao24. Dodatkowo nie będziesz mógł także zmienić metody autoryzacji na obowiązującą w Banku.tj kody SMS. W procesie zmiany metody autoryzacji  wymagane jest podanie przez klienta telefonu do SMS.

 • 4. Co się stanie z moimi zleceniami? Czy zostaną anulowane 2 lipca i będę musiał składać je ponownie?

  W ramach połączenie operacyjnego przeniesiemy wszystkie Twoje zlecenia giełdowe, które będą aktywne na dzień 2 lipca po sesji.

   

  W związku z fuzją operacyjną GPW wyeliminuje wszystkie zlecenia złożone w systemach dawnego CDM.

  W związku z tym Twoje aktywne zlecenia z terminem ważności przekraczającym termin fuzji operacyjnej, tj. 2 lipca br. zostaną przeniesione do nowego systemu w ramach fuzji operacyjnej, a następnie automatycznie wprowadzone do karnetu ponownie, z nową numeracją, w dniu 5 lipca przed rozpoczęciem sesji giełdowej.

  Przeniesione zlecenia będą widoczne w zakładce „Zlecenia bieżące”

  Pierwotne zlecenia będą widoczne w zakładce „Historia zleceń” z numerami nadanymi jeszcze w CDM (rozpoczynającymi się od 2) jak zlecenia archiwalne.

 • 5. Kiedy uzyskam dostęp do aplikacji mobilnej? Czy będzie automatyczny czy muszę coś zrobić?

  Klienci BM mogą korzystać z aplikacji mobilnej Pekao24Makler (dedykowanej klientom zainteresowanym inwestowanie na GPW). Z aplikacji będziesz mógł korzystać od 5 lipca, tj. już po połączeniu operacyjnym. W aplikacji PeoPay banku będziesz miał możliwość sprawdzenia aktywów rachunku maklerskiego oraz notowań.

  Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji należy:

  • aktywować aplikację w serwisie Pekao24Makler (dostępnym po zalogowaniu do Pekao24 i przejściu do starej wersji Pekao24 -  w zakładce Ustawienia, „Obsługa serwisów” należy zmienić status serwisu „Aplikacja mobilna” na „Aktywny”
  • pobierać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store i zainstalować ją na urządzeniu mobilnym, link do sklepu możesz pobrać z serwisu internetowego BM w zakładce Ustawienia >> Aplikacja mobilna lub wyszukać nazwę aplikacji w sklepie Google Play lub AppStore

  podczas pierwszego logowania (numerem Klienta i hasłem do systemu internetowego BM w Banku, aktywuj aplikację i ustal swój PIN służący do autoryzacji dyspozycji składanych w aplikacji. Operację aktywacji aplikacji zatwierdzisz kodem SMS, który wysyłany jest bezpłatnie na Twój numer telefonu do SMS.

  Zobacz instrukcję  Aktywacja serwisu Aplikacja mobilna w serwisie internetowym Pekao24

 • 6. Mam już rachunek w Banku Pekao S.A i korzystam z niego przez Internet. Czy muszę korzystać z nowego numeru Klienta otrzymanego do rachunku inwestycyjnego CDM logując się do konta bankowego?

  Nie. Aby zalogować się do swojego rachunku inwestycyjnego przeniesionego z CDM, musisz użyć nowego numer Klienta otrzymanego listem. Jest on niezależny od tego, który już posiadasz w Banku Pekao. Jeżeli będzie chciał skorzystać z rachunku bankowego musisz zalogować numerem klienta i hasłem które ustanowiłeś dla Banku.

 • 7. W liście znalazłem informację, że zmieni się indywidualny numer rachunku do wpłat. Co się stanie, jeśli przez przypadek przeleję środki na stary numer konta?

  Wszystkie przelewy wykonane na stary numer rachunku do wpłat i przelewów zostaną zaksięgowane na właściwych rachunkach. Może to jednak potrwać trochę dłużej niż w przypadku wpłaty dokonywanej na nowy, prawidłowy numer rachunku.

 • 8. Czy w nowym serwisie Pekao24 autoryzacja będzie wymagana dla każdej dyspozycji lub zlecenia?

  Jeśli w serwisach CDM24 miałeś ustawioną autoryzację dyspozycji i zleceń – takie ustawienie zostanie przeniesione do Pekao24 (Usługi maklerskie). W ramach migracji przenoszone są wszystkie ustawienia z jakich korzystałeś w zakresie obsługi w kanałach zdalnych CDM24.

  Jeżeli korzystałeś z autoryzacji kartą kodów jednorazowych, która nie obowiązuje w banku, musisz zmienić metodę autoryzacji na kody SMS, aby po fuzji operacyjnej dokonywać autoryzacji dyspozycji i zleceń. Kod SMS wymagany jest także przy pierwszym zalogowaniu do systemu internetowego Banku. Nie posiadając w Banku lub CDM numeru telefonu do SMS nie będziesz mógł się zalogować do nowego serwisu.

  Dodatkowo, obecnie obsługa zleceń i dyspozycji zakładce Inwestycje w Nowym Pekao nie przewiduje możliwości autoryzacji dyspozycji. Jeśli masz włączoną autoryzacją, możesz składać dyspozycje i zlecenia wyłącznie w starym serwisie Pekao24 (Usługi maklerskie)

 • 9. Czy autoryzacja SMS-ami będzie płatna?

  Nie, SMSy autoryzacyjne dla klientów BM są bezpłatne. Opłaty będą pobierane, jedynie w zakresie operacji realizowanych w ramach usługi bankowej dla rachunku bankowego , gdy będziesz miał dostęp do rachunku maklerskiego i bankowego pod jednym CIS. zgodnie z taryfą opłat banku.

 • 10. W jakiej formie może być wykonywana autoryzacja dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24?

  Obowiązującą metodą autoryzacji po fuzji operacyjnej w systemie Pekao24 dla usług maklerskich, wymaganej w starej wersji serwisu Pekao24 (Usługi maklerskie) - jest autoryzacja kodami SMS.

  Ustawienia możesz zmienić przechodząc do starej wersji serwisu Pekao24 (Usługi maklerskie) z poziomu strony Ustawienia > Ustawienia zleceń.

 • 11. Jeśli nie zmienię metody autoryzacji do dnia fuzji operacyjnej w jaki sposób będę mógł to zrobić później?

  Aktualizacja metody autoryzacji będzie możliwa na zasadach obowiązujących w banku (w placówce maklerskiej; na infolinii BM oraz w szczególnym przypadku, gdy klient posiada tel. do SMS również w systemie internetowym).

 • 12. Czy SMS będzie przychodził do każdego logowania?

  Autoryzacja kodem SMS wymagana jest przy pierwszym logowaniu do systemu banku, oraz m.in. gdy od ostatniego logowania minęło 90 dni.

  Informacje dotyczące wymagania SMS w procesie logowania zawarte są na stronie Banku: www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/bankowosc-elektroniczna/zmiany-w-logowaniu-do-Pekao24.html ​

 • 13. Czy nadal będę mógł składać zlecenia telefoniczne jeśli nie zmienię metody autoryzacji z KKJ?

  Tak, o ile nie masz ustawionego wymagania autoryzacji zleceń w serwisie telefonicznym.

  W innym przypadku, do autoryzacji zleceń w kanale telefonicznym wymagana jest również zmiana metody autoryzacji na kody SMS. Ustawienia dot. autoryzacji można sprawdzić w serwisie internetowym Pekao24 (Usługi maklerskie) w zakładce Ustawienia > Autoryzacja zleceń.

 • 14. Jestem klientem dawnego CDM Pekao. Czy zmieni się mój nr rachunku inwestycyjnego po fuzji?

  Nr rachunku inwestycyjnego wynikający z Umowy zawartej z CDM Pekao SA pozostaje bez zmian. Zmieni się jednak nr rachunku indywidualnego do wpłat i przelewów w PLN oraz nr –y rachunków BM do obsługi wpłat walutowych

  Indywidulany nr rachunku do wpłat i przelewów w PLN będziesz mógł sprawdzić w systemie internetowym Pekao24, w zakładce: Usługi maklerskie / Rachunek papierów / Szczegóły rachunku, lub w aplikacji mobilnej Pekao24Makler (ikona „i” / Dane rachunku).

  Dla wpłat walutowych –wykaz rachunków BM do wpłat w określonej walucie znajduje się na stronie BM Pekao, w zakładce Aktywne Inwestowanie/Rynki zagraniczne/Sprawdź szczegóły.

 • 15. Co mam zrobić jeśli nie otrzymałem listu z nowym indywidualnym numerem Klienta?

  Jeśli do dnia połączenia operacyjnego nie otrzymasz swoich nowych danych do logowania, będziesz mógł poznać swój nowy numer Klienta na kilka różnych sposobów dostępnych od 5 lipca:

  1. logując się na stronie www.cdm24.pl z wykorzystaniem swoich dotychczasowych danych do logowania, z których korzystałeś w CDM. Po zalogowaniu na ekranie zaprezentujemy Ci Twój nowy numer indywidualny Klienta i będziesz mógł nadać nowe hasło do logowania w Pekao24. Dokładna instrukcje znajdziesz tutaj.
  2. jeśli znasz swój nr CIS i numer PIN do logowania w serwisie telefonicznym CDM –zadzwoń na infolinię TeleCDM, zaloguj się wykorzystując swoje dane do logowania w CDM. Konsultant poinformuje Cię o nowym numerze do logowania i przeprowadzi Cię przez proces, w którym uzyskasz numer PIN do pierwszego logowania w Pekao24
  3. Jeśli chcesz poznać swoje dane do logowania jeszcze przed fuzją – zapraszamy Cię do dowolnej placówki maklerskiej dawnego Centralnego Domu Maklerskiego. Pracownik poinformuje Cię o nowym numerze do logowania i pomoże Ci uzyskać nowy numer PIN do logowania w systemie Pekao24.