Ważne daty

Integracja działalności maklerskiej

Jestem klientem Biura Maklerskiego Pekao

Dla Klientów, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dalej: BM Pekao) i nie mieli zawartej umowy z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. (dalej: CDM Pekao S.A.) od:

 • 20 maja 2021 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług maklerskich przez BM Pekao w zakresie ujednolicenia regulacji pomiędzy BM Pekao a CDM Pekao S.A. Wprowadzone zmiany wyszczególnione są w zamieszczonej wersji nowych Regulacji.
 • 5 lipca 2021 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat BM Pekao.

Zmiana regulacji związana jest w szczególności z wprowadzeniem do oferty BM Pekao produktów i usług inwestycyjnych, które dotychczas dostępne były tylko dla klientów, których rachunki obsługiwane były na podstawie regulacji oraz w systemie dawnego CDM Pekao S.A.. 

Jestem klientem dawnego CDM Pekao S.A.

Dla Klientów, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), od:

 • 20 maja 2021 r. zakres i sposób świadczenia usług klientom dawnego CDM Pekao S.A. nie ulegają zmianie. 
  Nowy rachunek  inwestycyjny będziesz mógł otworzyć na warunkach i w systemach BM Pekao na podstawie nowo wprowadzonego regulaminu. Od tego dnia otwieranie nowych rachunków w systemie dawnego CDM Pekao S.A. nie będzie już możliwe.
 • 20 maja – 5 lipca 2021 r.  w tym okresie otrzymasz:
  - korespondencję dotyczącą zmiany Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez BM Pekao, Taryfy prowizji i opłat,
  - informację na temat zmian w dostępie i zasadach obsługi do Twojego rachunku inwestycyjnego przenoszonego do systemu Banku Pekao S.A. - Biura Maklerskiego.
 • 5 lipca 2021 r. połączenie operacyjne dawnego CDM Pekao S.A. i BM Pekao.

Rachunki inwestycyjne klientów dawnego CDM Pekao S.A. zostaną przeniesione do systemu Banku Pekao S.A. –  Biura Maklerskiego (BM Pekao).

Od tego dnia wszyscy klienci BM Pekao będą korzystali z tych samych systemów służących do obsługi rachunku i świadczenia usług maklerskich.

PamiętajI Od 5 lipca 2021 r będziesz logował się do swojego rachunku inwestycyjnego ze strony www.pekao24.pl  i używając nowego nr klienta CIS oraz nowego PIN.