Obsługa rachunku

Integracja działalności maklerskiej

Obsługa rachunku w serwisach Biura Maklerskiego Pekao dla klientów dawnego CDM Pekao S.A.

Od 5 lipca 2021 r. swój rachunek inwestycyjny będziesz obsługiwał w serwisach Biura Maklerskiego Pekao.

Aby z nich korzystać będziesz potrzebował:

  1. Nowego indywidualnego numer Klienta (CIS) - otrzymasz go w odrębnej korespondencji,
  2. Numeru PIN – otrzymasz go w odrębnej korespondencji,
  3. Kodu autoryzacyjnego (SMS) – w celu potwierdzenia tożsamości podczas pierwszego logowania.

    Ważne! Bez numeru telefonu do SMS nie zalogujesz się do systemu. Jeśli jeszcze nie podałeś nam swojego numeru telefonu do dostarczania kodów autoryzacyjnych, zaktualizuj jak najszybciej swoje dane.

Dostęp do rachunku maklerskiego będzie możliwy poprzez:

  1. Pierwsze logowanie możliwe poprzez Serwis internetowy Pekao24Makler – dostępny pod adresem www.pekao24.pl
  2. Aplikację mobilną Pekao24Makler – należy ja pobrać ze sklepu Google Play lub App Store
  3. Platformę inwestycyjną eTrader Pekao – należy ja pobrać z serwisu internetowego www.pekao24.pl
  4. Infolinię Biura Maklerskiego Pekao – nowe numery telefonów służące do kontaktu z infolinią: 800 105 800, +48 22 591 22 00, (koszt połączenia wg taryfy operatora)

Obsługa w Punktach Usług Maklerskich

Obsługa Twojego rachunku jest świadczona w placówkach maklerskich BM Pekao. Sieć placówek BM Pekao obejmuje łącznie ponad 300 pełno i niepełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich (PUM) oraz Punktów Obsługi Klientów (POK) na terenie całego kraju.

Zakres działalności placówek maklerskich znajdziesz w komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego Pekao >

Listę placówek maklerskich znajdziesz tutaj >

Przelewy na rachunek inwestycyjny

Twój numer rachunku inwestycyjnego nie zmieni się. Zmienią się jednak numery indywidualnego rachunku do wpłat w PLN oraz innych walutach.

Wpłaty na rachunek inwestycyjny w PLN

Nowy numer indywidualnego rachunku do wpłat i przelewów sprawdzisz w serwisie internetowym Pekao24Makler, w zakładce: Usługi maklerskie > Rachunek papierów > Szczegóły rachunku, lub w aplikacji mobilnej Pekao24Makler (ikona „i” / Dane rachunku).

Wpłaty na rachunek inwestycyjny w walutach obcych

Wykaz rachunków do wpłat w walutach obcych sprawdzisz na stronie BM Pekao, w zakładce Aktywne Inwestowanie > Rynki zagraniczne > Pytania i odpowiedzi.

W przypadku dokonania wpłaty na obowiązujący do 05 lipca 2021 r. numer rachunku do wpłat środki zostaną również zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym, jednak rekomendujemy używanie nowych numerów.