Serwis telefoniczny

Integracja działalności maklerskiej

Jak korzystać z serwisu telefonicznego

Dotychczasowy serwis

Serwis telefoniczny TeleCDM - dostęp do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem telefonu z funkcją wybierania tonowego w serwisie automatycznym lub za pośrednictwem konsultanta.

Dostępny do 2 lipca 2021 r. pod numerami telefonów:

  • 801 140 490 
  • +48 22 591 24 90 

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Nowy serwis

Z serwisu będziesz mógł korzystać od 5 lipca 2021 r. pod nowymi numerami telefonów.

Serwis telefoniczny Pekao24Makler – serwis umożliwiający analogiczny dostęp do rachunku inwestycyjnego przez telefon jak serwis TeleCDM.

Obsługa zleceń i dyspozycji, informacje o produktach i usługach  Biura Maklerskiego Pekao:

  • 800 105 800
  • +48 22 591 22 00

(koszt połączenia wg taryfy operatora) 

Infolinia techniczna Pekao24Makler oraz eTrader Pekao:

  • 801 301 601
  • +48 22 591 26 01

(koszt połączenia wg taryfy operatora)