Oferta i obsługa klienta

Integracja działalności maklerskiej

Oferta i obsługa klienta

 • Gdzie mam się zwrócić, jeśli będę miał/a dodatkowe pytania?

  Najważniejsze informacje znajdą Państwo na dedykowanych stronach internetowych, pod adresami: www.cdmpekao.com.pl/integracja lub www.pekao.com.pl/dom-maklerski/integracja-dzialanosci-maklerskiej/wprowadzenie

  W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości informacji udzielą Państwu konsultanci Infolinii TeleCDM, dostępnej pod dotychczasowymi numerami telefonów

     

  801 140 490

  dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
  (opłata za jeden impuls)

  +48 22 591 24 90

  dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych
  (opłata według cennika operatora)

  Do dyspozycji są też Doradcy pracujący w dotychczasowych placówkach. Lista placówek znajduje się na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl

 • Czy w związku z połączeniem zmienia się obsługa Klientów CDM?

  Integracja działalności maklerskiej nie ma bezpośredniego wpływu na obsługę Klientów CDM.

  Po połączeniu prawnym obsługa Klientów CDM odbywa się tak jak dotychczas:

  • w placówkach znajdujących się w tych samych co obecnie lokalizacjach („Punkty Obsługi Klientów” formalnie zastąpiły „Punkty Usług Maklerskich”)

  • w tych samych systemach (CDMInternet, TeleCDM, eTrader), dostęp przy użyciu tych samych loginów i haseł

  • zachowane zostają adresy stron www oraz numery telefonów do kontaktu

  • zachowane zostają warunki oferty – umowy, Regulamin oraz Taryfa Prowizji i Opłat.

  Takie rozwiązanie obowiązywać będzie przez najbliższe miesiące. Przyszłe zmiany (zaplanowane na przyszły rok) związane będą m.in. z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego. Przygotowujemy nowoczesne rozwiązanie, które ma przede wszystkim być przyjazne dla użytkowników oraz zapewnić komfort i wygodę inwestowania. O zmianach związanych z wprowadzeniem nowego systemu Klienci będą oczywiście informowani ze stosownym wyprzedzeniem. Jaki numer infolinii obowiązuje po połączeniu prawnym domów maklerskich?

  Po połączeniu prawnym, klienci obecnego CDM, wciąż mogą korzystać z dotychczasowych numerów Infolinii TeleCDM:

     

  801 140 490

  dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych
  (opłata za jeden impuls)

  +48 22 591 24 90

  dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych
  (opłata według cennika operatora)

   

 • Czy zmienia się adres strony internetowej i serwisu transakcyjnego?

  Adresy te pozostają bez zmian:

 • Czy zmienią się zasady dostępu do moich środków posiadanych w CDM Pekao?

  Zasady obsługi Klientów pozostają bez zmian. Dotyczy to także sposobu dysponowania rachunkiem i aktywami.

  Obsługa odbywa się w placówkach położonych w tych samych lokalizacjach („Punkty Obsługi Klientów” zostały formalnie zastąpione „Punktami Usług Maklerskich”), w tych samych systemach (CDMInternet, TeleCDM, eTrader) – przy zachowaniu numeru klienta i hasła. Umowy, Regulamin oraz Taryfa Prowizji i Opłat obowiązują w dotychczasowym brzmieniu.

  Przyszłe zmiany (zaplanowane na przyszły rok) związane będą z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego. Będzie to nowoczesne rozwiązanie, które ma przede wszystkim być przyjazne dla użytkowników oraz zapewnić komfort i wygodę inwestowania. O wszystkich znaczących zmianach Klienci będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.

 • Czy zlecenia złożone w CDM przed połączniem z Domem Maklerskim Pekao będą zrealizowane/ utrzymają ważność?

  Tak. Proces połączenia nie powinien wpłynąć na zlecenia złożone w systemach – nie ma potrzeby ich ponawiać. Jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki (zgodne z dotychczasowymi postanowieniami umowy oraz z regulaminem), zlecenia będą realizowane.

 • Czy w dotychczasowych placówkach CDM (Punktach Obsługi Klientów) mogę składać dyspozycje bankowe?

  W dotychczasowych Punktach Obsługi Klientów CDM (po połączeniu działających pod nazwą Punkty Usług Maklerskich), tak jak dotychczas, obsługa koncentrować się będzie na działalności związanej z usługami maklerskimi oraz produktami inwestycyjnymi.

 • Czy w oddziałach Banku, mogę składać zlecenia/dyspozycje dotyczące rachunku maklerskiego założonego w CDM? Czy jako Klient CDM mogę być obsłużony w oddziale Banku Pekao?

  Nie. Pracownicy Banku Pekao, w oddziałach Banku Pekao, nie będą obsługiwać obecnych Klientów CDM w zakresie usług maklerskich.

  W tematach związanych z inwestycjami zapraszamy do dotychczasowych placówek CDM (od 30.08.2019 r. – funkcjonujących jako Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao). Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl. W pierwszych miesiącach po połączeniu, w celu ułatwienia identyfikacji, placówki te są nadal oznaczone jak dotychczas, logiem CDM Pekao.

 • Jeśli jestem już Klientem Domu Maklerskiego Pekao? Czy zmieni się moja obsługa?

  Dotychczasowi Klienci Domu Maklerskiego Pekao są obsługiwani tak jak do tej pory:

  • w tych samych systemach telefonicznym oraz internetowym (Peako24Makler), będzie dostępna ta sama platforma inwestycyjna eTrader
  • do dyspozycji Klientów pozostają Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao – dodatkowo można będzie skorzystać z dotychczasowych Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao, które staną się pełnozakresowymi Punktami Usług Maklerskich Domu Maklerskiego Pekao

  Jeśli ktoś jednocześnie był Klientem CDM Pekao i Domu Maklerskiego Pekao do czasu pełnego, operacyjnego połączenia (planowane na 2020 rok):

  • korzysta jak dotychczas, z dwóch osobnych systemów internetowych CDM24 i Peako24Makler
  • może korzystać z obsługi w dotychczasowych Punktów Usług Maklerskich DM Pekao (tylko w zakresie produktów i usług obecnego DM Pekao);
  • będzie miał ponadto możliwość skorzystania z pełnej obsługi w byłych placówkach CDM Pekao – zarówno w zakresie rachunków i produktów z oferty CDM, jak też DM Pekao
   (Lista placówek wszystkich placówek dostępna jest na stronie dm.pekao.com.pl)

  Przyszłe zmiany związane będą z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego, który jest obecnie w trakcie przygotowywania, jego wdrożenie jest planowane na przyszły rok. Będzie to nowoczesne rozwiązanie integrujące obsługę bankową i maklerską, które ma przede wszystkim być funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników.

 • Jeśli byłem Klientem CDM oraz Banku Pekao, czy po połączeniu zmieni się obsługa rachunku bankowego i maklerskiego?

  Dla Klientów byłego CDM, którzy są jednocześnie Klientami usług bankowych Banku Pekao S.A., w związku z integracją domów maklerskich nie nastąpią zmiany w obsłudze produktów bankowych i maklerskich.

  Tak jak dotychczas Klienci mogą korzystać z serwisów i oddziałów Banku Pekao S.A. dla obsługi produktów i usług bankowych (rachunki, pożyczki i kredyty, karty itp.) oraz z dotychczasowych systemów i placówek CDM do obsługi maklerskiej.

  Przyszłe zmiany związane będą z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego, który jest obecne w trakcie przygotowywania, jego wdrożenie jest planowane na przyszły rok. Będzie to nowoczesne rozwiązanie integrujące obsługę bankową i maklerską, które ma być funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników.

 • Czy zmienią się prowizje i inne opłaty?

  W związku połączeniem prawnym nie nastąpiły zmiany w Tabeli Prowizji i Opłat dla obecnych Klientów CDM Pekao.

 • Czy po połączeniu zmieni się oferta dla Klientów CDM Pekao?

  Klienci byłego CDM mają do dyspozycji ten sam co przed połączeniem zakres produktów i usług. W kolejnych krokach Bank Pekao planuje pracę nad ofertą połączonego domu maklerskiego, uwzględniając oczekiwania Klientów oraz wymagania i możliwości rynkowe.

  W dłuższej perspektywie, dzięki integracji działalności maklerskiej, Grupa Banku Pekao S.A. będzie budować silne centrum kompetencji inwestycyjnych. Celem jest stałe uatrakcyjnianie oferty oraz poprawa jakości obsługi. Dostępność w jednym miejscu usług maklerskich i bankowych pozwoli Klientom skorzystać z pełnej gamy rozwiązań finansowych, zapewni także szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych wprowadzanych przez Bank (np. nowego systemu transakcyjnego czy serwisów mobilnych).

 • Jakie produkty będzie oferował połączony dom maklerski? Czy produkty (fundusze, produkty strukturyzowane, instrumenty z rynków zagranicznych itp.) oferowane przez CDM są nadal dostępne w ofercie?

  Po połączeniu prawnym obecni Klienci CDM będą mają do dyspozycji ten sam zakres produktów i usług, który oferował CDM Pekao. W kolejnych krokach Bank Pekao planuje pracę nad ofertą połączonego domu maklerskiego, uwzględniając oczekiwania Klientów oraz wymagania i możliwości rynkowe.