Wezwania

Wezwania

 • 31.12.2020

  Oferta archiwalna

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki IMPEL S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki IMPEL S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki IMPEL S.A. zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLIMPEL00011.

  Zobacz szczegóły
 • 29.12.2020

  Oferta archiwalna

  Wezwanie na akcje spółki Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki Zakłady Tłuszczowe “Kruszwica” S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLKRUSZ00016.

  Zobacz szczegóły
 • 28.12.2020

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki PGO S.A. ogłoszone w dniu 8 grudnia 2020 r.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki PGO S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki PGO S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLPGO0000014.

  Zobacz szczegóły
 • 21.12.2020

  Wezwanie na akcje spółki POLNORD S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki POLNORD S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki POLNORD S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLPOLND00019 oraz akcje serii T, A i B Spółki oznaczone w treści Wezwania.

  Zobacz szczegóły
 • 15.12.2020

  Oferta archiwalna

  Wezwania na akcje spółki PRAGMAGO S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki PRAGMAGO S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki PRAGMAGO S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLGFPRE00040 oraz  niezdematerializowane akcje imienne serii A.

  Zobacz szczegóły
 • 11.12.2020

  Oferta archiwalna

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki LPP S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki LPP S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki LPP S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLLPP0000011.

  Zobacz szczegóły
 • 10.12.2020

  Oferta archiwalna

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLPREQM00011.

  Zobacz szczegóły
 • 10.12.2020

  Oferta archiwalna

  Wezwanie na akcje spółki POLENERGIA S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki POLENERGIA S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki POLENERGIA S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLPLSEP00013.

  Zobacz szczegóły
 • 16.10.2020

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Play Communications S.A. ogłoszone w dniu 21 września 2020 r.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Play Communications S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki Play Communications S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN LU1642887738.

  Zobacz szczegóły
 • 14.10.2020

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki MOJ S.A. ogłoszone w dniu 25 września 2020 r.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki MOJ S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania są akcje zwykłe na okaziciela spółki MOJ S.A., zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMOJ0000015.

  Zobacz szczegóły
1 2 3 4