Wezwania

Wezwania

 • 09.12.2021

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki IZOBLOK S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki IZOBLOK S.A.. Przedmiotem Wezwania jest 574.481 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez IZOBLOK Spółka Akcyjna, o wartości nominalnej 10 zł każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLIZBLK00010.

  Zobacz szczegóły
 • 10.11.2021

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.. Przedmiotem Wezwania jest 2.276.487 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych przez spółkę Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej. Akcje Spółki są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLRFMET00016. Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Zobacz szczegóły
 • 04.11.2021

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki PROCAD S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki PROCAD S.A.. Przedmiotem niniejszego Wezwania jest jest 1 440 440 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Akcje są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN PLPRCAD00018 oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Zobacz szczegóły
 • 03.11.2021

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Mediacap S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Mediacap S.A.. Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6.703.994 akcje zwykłe na okaziciela spółki Mediacap S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł każda, zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN PLEMLAB00018.

  Zobacz szczegóły
 • 26.10.2021

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box S.A.”

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box S.A.”. Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 9.108.409 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box S.A.”, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPSTBX00016.

  Zobacz szczegóły
 • 14.10.2021

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Cyfrowy Polsat S.A.. Przedmiotem Wezwania jest 263.807.651 akcji wyemitowanych przez CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, w tym: • 14.639.946 akcji imiennych uprzywilejowanych • 249.167.705 akcji zwykłych na okaziciela. Akcje na Okaziciela są zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCFRPT00013. Akcje na Okaziciela zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Akcje Imienne są zdematerializowane i posiadają oznaczenie w KDPW kodem ISIN: PLCFRPT00062. Akcje Imienne nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.

  Zobacz szczegóły
 • 12.10.2021

  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Auga Group AG

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki AUGA GROUP, AB. Przedmiotem niniejszego wezwania są Akcje zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN LT0000127466. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wezwanie jest skierowane wyłącznie do akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec drugiego dnia od dnia ogłoszenia Wezwania.

  Zobacz szczegóły
 • 08.10.2021

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego “Otmuchów” S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego “Otmuchów” S.A. Przedmiotem Wezwania jest 8.941.631 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela. Wszystkie Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLZPCOT00018.

  Zobacz szczegóły
 • 09.09.2021

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Radpol S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Radpol S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania jest 9.866.400 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Radpol S.A.. Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLRDPOL00010.

  Zobacz szczegóły
 • 08.09.2021

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC. Wezwanie dotyczy akcji zwykłych wyemitowanych przez Spółkę o wartości nominalnej 0,1 GBP każda akcja, zarejestrowanych w Polsce pod kodem ISIN GB00B1YKG049, które będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. według stanu na koniec 2 (drugiego) dnia od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania.

  Zobacz szczegóły
1 2 3 4