Wezwania

Wezwania

Pokaż rok

 • 17.06.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki M.W. Trade S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki M.W. Trade S.A.. Akcje będące przedmiotem Wezwania: 4.675 akcji na okaziciela spółki M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uprawniających do wykonywania 4.675 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce. Akcje są zdematerializowane i zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMWTRD00013. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Zobacz szczegóły
 • 10.06.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Alumetal S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Alumetal S.A.. Akcje będące przedmiotem Wezwania: 15.582.689 akcji Spółki, co odpowiada 100% kapitału zakładowego Spółki i liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLALMTL00023, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie miało miejsce i zostanie zrealizowane przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów, niniejsze Wezwanie obejmie wszystkie Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, tj. nie więcej niż 15.634.287 Akcji Spółki.

  Zobacz szczegóły
 • 08.06.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki United Label S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki United Label S.A.. Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 275.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do wykonywania 275.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i reprezentujących 21,57% wszystkich akcji Emitenta oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcje są zdematerializowane i zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLUNTDL00018. Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

  Zobacz szczegóły
 • 11.05.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Atlas Estates Limited

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Atlas Estates Limited. Niniejsze Wezwanie dotyczy zdematerializowanych akcji zwykłych w kapitale zakładowym spółki Atlas Estates Limited z siedzibą pod adresem: 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 1WD, wpisanej do rejestru przez Registrar of Companies w Guernsey w Rejestrze Spółek pod numerem 44284, której akcje są notowane i są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN: GB00B0WDBP88, które zostały nabyte na rynku regulowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na koniec 2 (drugiego) dnia kalendarzowego po dniu ogłoszenia Wezwania.

  Zobacz szczegóły
 • 09.05.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki KINO POLSKA TV S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki KINO POLSKA TV S.A... Przedmiotem Wezwania jest 168.841 akcji uprawniających do wykonywania 168.841 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 0,85% kapitału zakładowego Spółki i liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLKNOPL00014, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

  Zobacz szczegóły
 • 15.04.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki ASM GROUP S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki ASM GROUP S.A.. Przedmiotem Wezwania jest 582 156 akcji zwykłych, na okaziciela, których emitentem jest Spółka: ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”). Akcje stanowią przedmiot obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMGR00014. Każda Akcja uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Zobacz szczegóły
 • 11.04.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania jest 17 365 800 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLKRNRC00012.

  Zobacz szczegóły
 • 08.04.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki SYGNITY S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki SYGNITY S.A.. Przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SYGNITY S.A. ogłoszonego w dniu 22 marca 2022 r jest łącznie do 22.759.947 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez SYGNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje są zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLCMPLD00016. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

  Zobacz szczegóły
 • 29.03.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki TRITON DEVELOPMENT S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki TRITON DEVELOPMENT S.A.. Przedmiotem wezwania jest łącznie 1.511.295 akcji o wartości nominalnej 4,00 PLN każda spółki pod firmą TRITON DEVELOPMENT S.A., z siedzibą w Warszawie, w szczególności: a) 50 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMOT00022, nienotowanych (Akcje Imienne), b) 31.253 sztuki akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMOT00014, nienotowanych (Akcje Imienne), c) 1.479.992 sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLASMOT00030, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (Akcje Notowane).

  Zobacz szczegóły
 • 21.02.2022

  Wezwanie na sprzedaż akcji spółki Alumast S.A.

  Biuro Maklerskie Pekao informuje o ogłoszeniu wezwania na akcje spółki Alumast S.A.. Przedmiotem niniejszego wezwania jest 1.002.732 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wszystkie Akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLALMST00010.

  Zobacz szczegóły
1 2

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję