Kredyt hipoteczny a zatrudnienie - Bank Pekao S.A.

Jakie formy zatrudnienia są akceptowane przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

Jeżeli chcesz wziąć kredyt hipoteczny, musisz udokumentować źródło i wysokość dochodów. Sprawdź, które formy zatrudnienia akceptuje bank i jakich zaświadczeń wymaga od klientów.

Czy musisz mieć umowę o pracę, aby wnioskować o kredyt hipoteczny

Umowa o pracę jest tylko jednym z akceptowanych źródeł dochodu kredytobiorcy. Możesz wykazać również inne podstawy zarobku. Należą do nich: umowy zlecenia, umowy o dzieło, działalność gospodarcza, a także emerytura lub renta. Istotna jest m.in. wysokość dochodów, które powinny umożliwić spłatę bieżących zobowiązań i kredytu hipotecznego.

Czy warto mieć poręczyciela kredytu

Poręczyciel zobowiąże się do spłaty kredytu, jeśli Ty nie będziesz w stanie uiszczać rat. Im wyższe są jego dochody i stabilniejsze zatrudnienie, tym większą masz szansę na wynegocjowanie korzystniejszych warunków kredytu mieszkaniowego. Poręczyciel zmniejsza ryzyko banku. Dzięki temu instytucja może wydłużyć Twój okres spłaty, zwiększyć kwotę kredytu lub obniżyć oprocentowanie.

Jakie dokumenty musisz dostarczyć, jeśli masz umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną

Jako kredytobiorca dostarczasz bankowi zaświadczenie o zatrudnieniu. Dokument musi zawierać informacje o:

stronach umowy (w przypadku umowy o pracę – o pracowniku i pracodawcy),

okresie obowiązywania umowy i ewentualnego jej wypowiedzenia,

średnim miesięcznym wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy,

zmiennych składnikach pensji, np. premii z ostatnich 12 miesięcy,

ewentualnych obciążeniach, np. związanych ze spłatą pożyczki pracowniczej.

Dzięki tym informacjom bank może zweryfikować, czy podstawowy dochód umożliwi Ci regularne spłacanie rat kredytu hipotecznego.

Umowa na czas określony – jak zwiększysz swoją wiarygodność

Jeżeli masz umowę na czas określony, istotny jest czas, który pozostał do końca zatrudnienia.

  • Jeśli Twoja umowa wygasa za kilka miesięcy, postaraj się przedłużyć ją przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny.
  • Jeśli jesteś na okresie próbnym, wstrzymaj się z ubieganiem o kredyt do czasu, gdy podpiszesz umowę na kolejny okres lub na czas nieokreślony.

W jakiej walucie wziąć kredyt

Waluta, w której osiągasz główny dochód, ma ogromny wpływ na walutę kredytu. Jeśli otrzymujesz pensję w złotówkach, możesz uzyskać kredyt złotowy. W sytuacji, gdy zarabiasz w złotówkach i walucie obcej, możesz uzyskać kredyt w tej walucie, w której osiągasz najwyższe dochody.

Co wpływa na decyzję o udzieleniu kredytu, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą

W tym przypadku Twoja szansa na uzyskanie kredytu hipotecznego jest uzależniona nie tylko od wysokości dochodów, ale także od stażu firmy. Bank może wymagać od Ciebie minimum 12 lub nawet 24 miesięcy nieprzerwanej działalności. Ocenie podlega także Twoja branża. Niektóre charakteryzują się sezonowością, co ma wpływ na ryzyko związane z utrzymaniem płynności finansowej.

Dokumenty - kredyt hipoteczny

Jakie dokumenty musisz dostarczyć, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą

Zakres dokumentów, jakich bank może wymagać od przedsiębiorcy, zależy od rodzaju działalności gospodarczej i formy opodatkowania. Przede wszystkim musisz dostarczyć bankowi zaświadczenie, które potwierdzi, że nie zalegasz ze składkami ZUS i podatkami. Poza tym bank analizuje także comiesięczne dochody Twojej firmy. Przygląda się zarówno regularnym wpływom na konto, jak i wysokości przelewów. Duże rozbieżności między comiesięcznymi zarobkami – np. kilkadziesiąt procent – mogą podważać stabilność dochodów.

Czy możesz wziąć kredyt, jeśli jesteś na rencie lub emeryturze

Chociaż banki akceptują renty i emerytury jako źródła dochodu, wysokość świadczeń i wiek klienta mogą ograniczać zdolność kredytową seniora.

Możesz zwiększyć swoją zdolność kredytową, jeśli złożysz wniosek o kredyt hipoteczny z młodszym wnioskodawcą, który wykazuje wysokie dochody i bardzo dobrą zdolność kredytową. Takie rozwiązanie umożliwi Ci również otrzymanie wyższej kwoty kredytu hipotecznego. Okres spłaty będzie jednak dostosowany do wieku starszego kredytobiorcy.

Jeśli masz więcej niż 60 lat, bank wyznaczy maksymalny wiek, który możesz osiągnąć w momencie spłaty ostatniej raty. Najczęściej jest to 70. rok życia. W tej sytuacji okres spłaty Twojego kredytu może być krótszy i wynosić do 10 lub 5 lat, a mniejsza liczba rat może obniżyć maksymalną kwotę kredytu hipotecznego.

Jeśli ubiegasz się o kredyt hipoteczny, dostarcz do banku:

  • decyzję o przyznaniu emerytury lub renty oraz jej waloryzacji;
  • dowód otrzymywania świadczeń, np. wyciąg z konta bankowego;
  • ewentualnie – zaświadczenie o zatrudnieniu lub dochodach z innego źródła.