Regulacje europejskie

Klienci indywidualni, premium i private banking

PSD - Payment Services Directive

PSD (skrót od Payment Services Directive) to dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski i Radę. Powstała, by ułatwić stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej.

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich „Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie”.

Markets in Financial Instruments Directive

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski i Radę oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej dotycząca rynku instrumentów finansowych. Jej nadrzędnym celem jest wzmacnianie integracji, konkurencyjności oraz efektywności rynków finansowych Unii Europejskiej.

European Market Infrastructure Regulation

EMIR (skrót od European Market Infrastructure Regulation) to rozporządzenie uchwalone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, które wraz z rozporządzeniami delegowanymi i aktami wykonawczymi tworzy ramy prawne dla ograniczania ryzyka kontrahenta oraz ryzyka operacyjnego, a także zwiększania przejrzystości rynku transakcji pochodnych zarówno dla uczestników, jak i regulatora.

ESG - Environmental, Social, and Governance

ESG (skrót od Environmental, Social, and Governance) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady poruszające kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Informacje dla firm

PSD (skrót od Payment Services Directive) to dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski i Radę. Powstała, by ułatwić stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej.

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski i Radę oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej dotycząca rynku instrumentów finansowych. Jej nadrzędnym celem jest wzmacnianie integracji, konkurencyjności oraz efektywności rynków finansowych Unii Europejskiej.

EMIR (skrót od European Market Infrastructure Regulation) to rozporządzenie uchwalone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, które wraz z rozporządzeniami delegowanymi i aktami wykonawczymi tworzy ramy prawne dla ograniczania ryzyka kontrahenta oraz ryzyka operacyjnego, a także zwiększania przejrzystości rynku transakcji pochodnych zarówno dla uczestników, jak i regulatora.

Informacje dla korporacji

PSD (skrót od Payment Services Directive) to dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski i Radę. Powstała, by ułatwić stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej.

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to dwie dyrektywy uchwalone przez Parlament Europejski i Radę oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej. Powstały, by ułatwić stworzenie jednolitych zasad funkcjonowania rynków finansowych w całej Wspólnocie.

EMIR (skrót od European Market Infrastructure Regulation) to rozporządzenie uchwalone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, które wraz z rozporządzeniami delegowanymi i aktami wykonawczymi tworzy ramy prawne dla ograniczania ryzyka kontrahenta oraz ryzyka operacyjnego, a także zwiększania przejrzystości rynku transakcji pochodnych zarówno dla uczestników jak i regulatora.

 • Dokumenty do pobrania

  • Informacje o Banku

   Informacje o Banku
   Pobierz plik

   Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta

   Polityka klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta
   Pobierz plik

   Polityka zarządzania konfliktami interesów

   Polityka zarządzania konfliktami interesów
   Pobierz plik

   Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

   Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku
   Pobierz plik

   Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w zakresie wybranych produktów skarbowych Ba(...)

   Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w zakresie wybranych produktów skarbowych Banku Pekao S.A.
   Pobierz plik

   Informacja o kosztach i powiązanych opłatach związanych ze świadczoną usługą wykonywania zleceń

   Informacja o kosztach i powiązanych opłatach związanych ze świadczoną usługą wykonywania zleceń
   Pobierz plik

   Polityka Handlowa Banku Pekao S.A. działającego jako Podmiot Systematycznie Internalizujący Transakcj(...)

   Polityka Handlowa Banku Pekao S.A. działającego jako Podmiot Systematycznie Internalizujący Transakcje
   Pobierz plik
 • Powiązane akty prawne

  • Dyrektywa 2004 39 Parlamentu_Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004

   Dyrektywa 2004 39 Parlamentu_Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004
   Pobierz plik

   Dyrektywa Wykonawcza Komisji 2006 73 z 10 sierpnia 2006

   Dyrektywa Wykonawcza Komisji 2006 73 z 10 sierpnia 2006
   Pobierz plik

   Rozporzadzenie Komisji nr 1287 2006 z 10 sierpnia 2006

   Rozporzadzenie Komisji nr 1287 2006 z 10 sierpnia 2006
   Pobierz plik