Każdą kartę płatniczą możesz zastrzec lub czasowo zablokować:

 1. w aplikacji PeoPay na telefonie komórkowym lub w serwisie internetowym Pekao24:
 • wejdź do zakładki Produkty,
 • wybierz kartę, którą chcesz zablokować lub zastrzec,
 • kliknij Zablokuj i wybierz czasową blokadę karty lub zastrzeżenie, a następnie zatwierdź zmianę wybraną metodą autoryzacji;

     2.  telefonicznie pod numerem 519 222 222;

     3.   w najbliższym naszym oddziale.
               

Zasady bezpieczeństwa związane z kartami płatniczymi.

 • Powiadom nas i zastrzeż kartę, jeśli:
  - utracisz ją w wyniku kradzieży, przywłaszczenia lub zagubienia
  - podejrzewasz, że dane takie jak numer karty czy kod PIN poznały osoby nieuprawnione,
  - uważasz, że ktoś nieuprawniony użył Twojej karty.
 • Jeśli  nie możesz znaleźć swojej karty,  możesz ją tymczasowo zablokować, zamiast od razu ją zastrzegać. Czasowa blokada karty działa od momentu jej włączenia  do czasu aż ją odwołasz. Jeśli odnajdziesz kartę i masz pewność, że nikt nie miał do niej dostępu,  zdejmij blokadę.  W przeciwnym razie zastrzeż kartę i zamów nową.
 • Nie ujawniaj osobom nieuprawnionym poufnych danych karty takich, jak: numer karty, data ważności, trzycyfrowy kod CVV2/CVC2. W szczególności nie pozwalaj na wykonywanie kserokopii Twojej karty przez kogokolwiek, np. w hotelach czy wypożyczalniach samochodu.
 • Przy płaceniu kartą nie trać jej z oczu. Zbliż kartę do czytnika płatności zbliżeniowych lub - jesli to tylko możliwe - samodzielnie umieść kartę w terminalu, zamiast podawać kartę sprzedawcy.
 • Przed wypłatą gotówki zwróć uwagę na wygląd bankomatu. Jeśli zauważysz uszkodzenia lub zabrudzenia, ślady substancji klejących w okolicach czytnika kart lub podajnika gotówki, zrezygnuj z wypłaty w tym bankomacie.
 • Gdy wprowadzasz PIN w bankomacie lub w terminalu płatniczym, zasłaniaj klawiaturę.
 • Sprawdzaj historię transakcji kartą w aplikacji PeoPay lub  w serwisie bankowości internetowej Pekao24.
 • Dbaj o aktualność swoich danych w banku. Jeśli zmienisz numer telefonu, adres zameldowania, adres korespondencyjny lub adres e-mail, niezwłocznie zmień dane w serwisie Pekao24 lub powiadom nas o tym.