Przenoszenie kredytów hipotecznych z Banku Pekao S.A.
do Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W Grupie Pekao funkcjonują dwa banki: Bank Pekao S.A. i Pekao Bank Hipoteczny S.A., który jest spółką w 100% zależną od Banku Pekao. Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym ponieważ skupia się wyłącznie na udzielaniu kredytów hipotecznych i emisji listów zastawnych.

W ramach Grupy z Banku Pekao S.A. do Pekao Banku Hipotecznego S.A. przenoszone są sukcesywnie portfele kredytów hipotecznych udzielonych wcześniej przez Bank Pekao S.A. 

Dzięki swojemu specjalistycznemu charakterowi, Pekao Bank Hipoteczny jako jedyna spółka w Grupie Pekao może emitować listy zastawne i pozyskiwać dzięki nim kapitał, który zwiększa bezpieczeństwo i płynność finansową Grupy Pekao. Zabezpieczeniem emitowanych listów zastawnych są posiadane przez bank kredyty hipoteczne (wierzytelności hipoteczne) w tym, te które są przenoszone z Banku Pekao S.A. .


Więcej informacji o przenoszeniu kredytów do Pekao Banku Hipotecznego S.A.