Co to są wskaźniki referencyjne
Są to wskaźniki, na podstawie których ustalane jest oprocentowanie zmienne produktów lub instrumentów finansowych takich jak kredyty, lokaty, papiery dłużne, produkty finansowania handlu (wykup wierzytelności) czy produkty strukturyzowane. Przykładami wskaźników referencyjnych są m.in. WIBOR, LIBOR, EURIBOR. 

Te wskaźniki opracowują administratorzy wskaźników. Administrator wskaźnika to podmiot, który jest:

  • kontrolowany przez organ nadzoru i
  • niezależny od banków i innych instytucji finansowych.

Administrator wskaźnika wyznacza wskaźnik zgodnie z przyjętą metodyką i dba o spójność tego procesu z obowiązującymi regulacjami.

Reforma w zakresie wskaźników referencyjnych
W związku z kryzysem finansowym z lat 2008-2009 oraz stwierdzonymi nadużyciami, związanymi z opracowywaniem stawki referencyjnej LIBOR, rozpoczęły się prace mające na celu m.in. zmianę metodologii opracowywania wskaźników referencyjnych. Aby zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększyć ochronę konsumentów, zostało wydane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  tzw.  Rozporządzenie  BMR (pełna treść Rozporządzenia dostępna jest tutaj wraz z nowelizacją). Rozporządzenie BMR gruntownie reorganizuje obszar stawek referencyjnych wykorzystywanych na rynku finansowym i wprowadza nowy standard ich wyznaczania i stosowania.  

Kraje członkowskie Unii Europejskiej od 1 stycznia 2018 roku pracują nad reformą wskaźników referencyjnych, aby dostosować je do wymogów Rozporządzenia BMR.

Co zrobił w tym zakresie Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nasz Bank – podobnie jak cały sektor bankowy - opracował plan awaryjny określający działania, które zostaną podjęte w sytuacji, gdyby wskaźniki referencyjne zmieniły się w istotny sposób lub nie były już opracowywane.  W obecnie zawieranych z klientami umowach, wpisujemy zasady postępowania w takim przypadku.  Jeśli umowę zawarliśmy przed wejściem w życie Rozporządzenia BMR, klient może podpisać bezpłatny aneks do umowy, w którym zawarte są takie zasady. 

Wprawdzie wskaźniki WIBOR i EURIBOR zostały już dostosowane do wymogów Rozporządzenia BMR, ale nie możemy wykluczyć, że w przyszłości administratorzy tych wskaźników zmienią je w istotny sposób lub zaprzestaną ich opracowywania. Dlatego umieszczamy zasady postępowania w takim przypadku we wszystkich nowych umowach. 

Co to jest istotna zmiana wskaźnika referencyjnego
Istotna zmiana wskaźnika referencyjnego ma miejsce wówczas, gdy administrator wskaźnika wprowadzi trwałą zmianę w metodzie jego opracowywania. Taką zmianę administrator wprowadza w trybie określonym w dokumentacji danego wskaźnika referencyjnego. Dokumentację wskaźnika referencyjnego administrator publikuje na swojej stronie internetowej. Każdą istotną zmianę wskaźnika referencyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem BMR, administrator poprzedza konsultacjami wraz z uzasadnieniem takiej zmiany. Sama zmiana wartości wskaźnika nie jest istotną zmianą wskaźnika, gdyż nie zmienia się wówczas metoda jego opracowywania.

Jakie są najnowsze zmiany w zakresie wskaźników referencyjnych
5 marca 2021 roku brytyjski organ nadzoru finansowego – Financial Conduct Authority (FCA) - ogłosił, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie opracowywany i publikowany dla większości walut i terminów wskaźnik referencyjny LIBOR. W przypadku waluty USD ma to nastąpić później, tj. od 1 lipca 2023 r. (szczegóły w tabeli poniżej). 

 

Nazwa Termin Data zaprzestania opracowywania
LIBOR CHF O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M 31.12.2021 r.
LIBOR EUR O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M 31.12.2021 r.
LIBOR GBP O/N, 1W, 2M, 12M 31.12.2021 r.
LIBOR JPY S/N, 1W, 2M, 12M 31.12.2021 r.
LIBOR USD 1W, 2M 31.12.2021 r.
LIBOR USD ON, 1M, 3M, 6M, 12M 30.06.2023 r.

 


Oznacza to, że po upływie dat wskazanych w tabeli te wskaźniki nie będą publikowane.
Pełną treść komunikatów FCA (w języku angielskim) i UKNF znajdziesz pod adresami:

 


Co musisz wiedzieć, jeśli masz produkty oparte o wskaźnik LIBOR 
Jeśli Twoja umowa zawiera zasady jej kontynuowania w przypadku, gdy wskaźnik referencyjny nie będzie opracowywany (zawiera tzw. klauzule fallback), a oprocentowanie produktu oparte jest o wskaźnik LIBOR wskazany w tabeli, nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań. Umowa będzie kontynuowana zgodnie z postanowieniami zawartymi w klauzulach fallback. Na podstawie tych postanowień zostanie ustalone nowe oprocentowanie.

Ewentualne zmiany w zasadach kontynuacji zawartych umów mogą nastąpić, jeśli Komisja Europejska wyznaczy na podstawie Rozporządzenia BMR zamiennik wskaźnika LIBOR CHF, który będzie obowiązywał bezwzględnie z mocy prawa.

Pracujemy, aby ustalić sposób kontynuacji wszystkich umów zawartych z klientami, w tym dla umów bez klauzul fallback. Bierzemy przy tym pod uwagę stanowiska odpowiednich organów państwowych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego. 

Jakie jeszcze działania podejmujemy w związku z reformą wskaźników referencyjnych 
Najbliższe plany:
a) opracujemy projekt aneksu, w którym wskażemy nowy wskaźnik referencyjny dla obecnych wskaźników LIBOR EUR oraz LIBOR GBP, w przypadku konieczności aneksowania umów; 
Jeśli chodzi o wskaźnik LIBOR CHF jest bardzo prawdopodobne, że Komisja Europejska wyznaczy ustawowy zamiennik tego wskaźnika. Dnia 3 sierpnia 2021 roku skierowała projekt rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie do konsultacji społecznych. Działania w sprawie tego wskaźnika podejmiemy dopiero po opublikowaniu tego rozporządzenia lub wcześniej, jeśli Komisja Europejska odstąpi od zamiaru jego wydania; 

b) opracujemy nowe zasady postępowania - w przypadku istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego - które zaproponujemy naszym klientom w nowych umowach i aneksach (tzw. klauzula fallback), w tym także aneksach, o których mowa w pkt. a);
  
c) przygotujemy i uruchomimy kampanię informacyjną w serwisach bankowości internetowej, z których korzystają nasi klienci, oraz na naszej stronie internetowej Banku. W kampanii poinformujemy o:

  • zmianach w zakresie wskaźników referencyjnych,
  • zasadach zawierania aneksu do umowy w przypadku istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego,

d) rozpoczniemy proces zawierania aneksów z klientami.

Będziemy również na naszej stronie internetowej oraz w komunikacji z naszymi klientami systematycznie przekazywać kolejne informacje dotyczące planowanych i realizowanych działań związanych z reformą wskaźników referencyjnych.

Gdzie możesz znaleźć więcej informacji o wskaźnikach referencyjnych
Rozporządzenie BMR:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0168&qid=1615204032271&from=en

Strony administratorów wskaźników:
WIBOR https://gpwbenchmark.pl/
Fixing NBP https://www.nbp.pl/
LIBOR https://www.theice.com/iba
EURIBOR https://www.emmi-benchmarks.eu/emmi/
UKNF: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję