Zajęcia Egzekucyjne

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami w temacie zajęć egzekucyjnych.
Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi opisu oferty banku.
Materiał ma na celu przybliżyć temat egekucji z rachunku bankowego, nie stanowi opinii prawnej.