Program Dobry Start

O Programie

Wniosek Dobry start przez internet:

 • Dobry start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br. - wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej Pekao24:
  a) w starym serwisie  – zaloguj się i przejdź do zakładki e-Urząd
  lub
  b) w nowym serwisie – zaloguj się, przejdź do zakładki Oferty i Wnioski, a następnie wybierz „Usługi, obsługa online, wnioski urzędowe" i kliknij „Wniosek Dobry start”
 • Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki"


Więcej o świadczeniu Dobry start:

 • Wyprawka Dobry start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin
 • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2020/2021 będą uczęszczać do przedszkola lub tzw. "zerówki"
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia


Kiedy otrzymasz wyprawkę?

 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej
 • Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail - decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych - organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail z Twojego wniosku.
 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku - na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Dobry start. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie internetowym Pekao24, przejdź do zakładki "Ustawienia" po zalogowaniu. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.


Rola Banku w programie Dobry Start:

 • Bank Pekao S.A. umożliwi Ci złożenie Wniosku Dobry start online w serwisie internetowym Pekao24
  a) w starym serwisie  – zaloguj się i przejdź do zakładki e-Urząd dostępnej w górnej części serwisu lub
  b) w nowym serwisie – zaloguj się, przejdź do zakładki Oferty i Wnioski a następnie wybierz „Usługi, obsługa online, wnioski urzędowe „  i kliknij „Wniosek Dobry start”
  Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
 • Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku będzie  dostępne do pobrania w zakładce WNIOSKI przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
 • Opis Wniosku "Dobry Start" przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obsługa wniosku

Bank Pekao S.A.: wypełniasz Wniosek Dobry start online w serwisie internetowym usługi Pekao24

 • Zaloguj się do Pekao24 i przejdź do Wniosku Dobry start (sekcja "e-Urząd"). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu Banku, np. imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień w razie potrzeby dane, które na formularzu mogą być modyfikowane.
 • Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu na stronie z komunikatem potwierdzającym wysłanie wniosku. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne w sekcji "Wnioski" w tabeli "lista wniosków" przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.


Pamiętaj:

 • Jeśli wypełniasz wniosek o świadczenie Dobry start dla dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka w wieku do 24 roku życia), albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znaczącym stopniu niepełnosprawności do wniosku możesz dołączyć skany/kopie orzeczenia
 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w Pekao24, złóż Wniosek Dobry start osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Pekao24 w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w Pekao24 oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • Czas trwania sesji online w Pekao24 ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony do 15 minut. Jednakże dla Twojego komfortu czas ten jest odnawiany na każdym kolejnym kroku wniosku. Jeżeli natomiast przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 15 minut, nastąpi wylogowanie z Pekao24, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie Pekao24 będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Pekao S.A. w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis Pekao24 do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia Dobry start.


Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w Pekao24.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym usługi Pekao24 wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.


Organ prowadzący w gminie (np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie jednorazowo wypłaci świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł.

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Dobry start do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Jak wypełnić wniosek

Wniosek Dobry start znajdziesz po zalogowaniu do serwisu internetowego usługi Pekao24, w sekcji "e-Urząd".

 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu Pekao24. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Należy złożyć jeden wniosek Dobry start na wszystkie dzieci, które mogą uzyskać świadczenie.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wysłane z systemu Emp@tia (Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego).
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po sprawdzeniu wniosku poinformuje Cię pozytywnej decyzji na adres e-mail podany we wniosku.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję