Program Dobry Start

wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Już od 1 lipca 2024 r. złożysz wniosek w programie Dobry Start (300+) w serwisie internetowym Pekao24 lub w aplikacji PeoPay.

 • bez wizyty w urzędzie,
 • część danych zostanie pobrana z systemu, co ułatwi wypełnienie wniosku
 • wniosek zostanie wysłany przez bank do ZUS 

Wniosek możesz składać tylko online od 1 lipca do 30 listopada 2024 r.

Заявка Добрий старт для громадян України

 


O programie Dobry Start:

 • Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.
 • Świadczenie otrzymają uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2024/2025 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki" oraz dzieci, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
   

Informacje o wniosku:

 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu Pekao24 lub aplikacji PeoPay.
 • Należy złożyć jeden wniosek Dobry Start na wszystkie dzieci, które mogą uzyskać świadczenie.
 • Po wypełnieniu wniosku prześlemy go do ZUS do dalszego procesowania  a na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).
 • Na adres e-mail otrzymasz informacje o przyznaniu świadczenia.
 • Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od poprawie złożonego, kompletnego wniosku.

Szczegóły dotyczące programu Dobry Start znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start


Jak złożyć wniosek:

 1. Przygotuj dowód osobisty adres email, dane dzieci oraz dane adresowe szkół, do których uczęszczają,
 2. Zaloguj się do Pekao24 lub aplikacji PeoPay wejdź > w OFERTY I WNIOSKI -> e-Urząd -> Dobry Start -> Przejdź do wniosku.

Jak wypełnić wniosek Dobry Start w serwisie internetowym Pekao24

Krok 1:

W serwisie internetowym Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI, a następnie wybierz e-Urząd.

Krok 2:

Przejdź do programu Dobry Start.

Krok 3:

Kliknij Przejdź do wniosku na stronie z opisem programu Dobry Start.

Krok 4:

Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go.

Krok 5:

Wypełnij wymagane pola.
Część danych podstawimy Ci automatycznie – zweryfikuj ich poprawność.

Krok 6:

Uzupełnij dane dziecka, a także nazwę, rodzaj i adres szkoły, do której będzie ono uczęszczało.
Jeśli składasz wniosek na więcej niż jedno dziecko, za pomocą plusa dodasz kolejne dane.

Krok 7:

Zapoznaj się z treścią pouczenia i zaznacz odpowiednie oświadczenia.

Na tym etapie możesz dodać załączniki do wniosku, jeśli jest taka potrzeba.

Krok 8:

Sprawdź poprawność danych na podsumowaniu, a następnie kliknij Podpisz i wyślij.

Krok 9:

Wniosek został wysłany do ZUS.

Możesz teraz pobrać wniosek w formacie PDF. To jedyny moment, kiedy możesz pobrać wniosek wysyłany przez bankowość elektroniczną. Po zamknięciu ekranu nie będzie to możliwe.

Jak wypełnić wniosek Dobry Start w aplikacji PeoPay

Krok 1:

Na pulpicie w sekcji Dla Ciebie wybierz opcję Oferta, a następnie wybierz e-Urząd.

Krok 2:

Przejdź do programu Dobry Start.

Krok 3:

Kliknij Przejdź do wniosku na stronie z opisem programu Dobry Start.

Krok 4:

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami, przeczytaj i zaakceptuj regulamin a następnie przejdź Dalej

Krok 5:

Wypełnij wymagane pola.
Część danych podstawimy Ci automatycznie – zweryfikuj ich poprawność.

Krok 6:

Uzupełnij dane dziecka, a także nazwę, rodzaj i adres szkoły, do której będzie ono uczęszczało.
Jeśli składasz wniosek na więcej niż jedno dziecko, za pomocą plusa dodasz kolejne dane.
Krok 7:

Zapoznaj się z treścią pouczenia i zaznacz odpowiednie oświadczenia.

Na tym etapie możesz dodać załączniki do wniosku, jeśli jest taka potrzeba.


Krok 8:

Sprawdź poprawność danych na podsumowaniu, a następnie kliknij Podpisz i wyślij.


Krok 9:

Wniosek został wysłany do ZUS.

Możesz teraz pobrać wniosek w formacie PDF. To jedyny moment, kiedy możesz pobrać wniosek wysyłany przez bankowość elektroniczną. Po zamknięciu ekranu nie będzie to możliwe.
 • Program Dobry Start - pytania i odpowiedzi

   • Kogo dotyczy program Dobry start i jakie wsparcie mogę otrzymać?

    • Możesz otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia: 

     • w wieku do 20 lat,
     • w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.


     Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku.

   • Kto może złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem Banku Pekao S.A.?

    • Wniosek w programie Dobry start dostępny jest w Banku Pekao S.A. dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24 (serwisu internetowego Pekao24 lub aplikacji PeoPay).
     Wniosek Dobry start w bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. może złożyć rodzic: 

     • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy,
     • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem, 
     • jeśli dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.
   • Jak złożyć wniosek Dobry start w Banku Pekao S.A.?

    • Jeśli chcesz złożyć wiosek Dobry start:

     • zaloguj się na swoje konto w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay; 
     • przygotuj dane: swoje oraz dzieci, na które ubiegasz się o świadczenie oraz dane adresowe szkół do których uczęszczają;
     • wypełnij wniosek; 
     • pobierz i zapisz kopię wniosku oraz potwierdzenie jego złożenia. To jedyny moment w którym możesz zapisać kopię wniosku złożonego w banku. Później szczegóły wniosku sprawdzisz na  PUE ZUS, a w banku pobierzesz tylko potwierdzenie jego wysłania; 
     • na adres e-mail, który podasz we wniosku, dostaniesz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), masz pewność, że wniosek trafił do ZUS. Sprawdź od razu, czy na Twój e-mail dotarło UPO i czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane;
     • Twoim wnioskiem zajmuje się ZUS, tam kieruj wszystkie pytania dotyczące rozpatrzenia wniosku. 
   • Czy środki z programu Dobry start to zawsze 300 zł?

    • Co do zasady, każdy uprawniony do otrzymania świadczenia Dobry start otrzyma 300 zł. 
     W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach przez oboje rodziców, którzy są rozwiedzeni, żyją w separacji lub rozłączeniu, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

   • Czy do przyznania świadczenia Dobry start brane są pod uwagę moje dane z konta?

    • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, którymi dysponuje jak: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail oraz numer rachunku w Banku Pekao S.A., o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazane świadczenia z programu Dobry start.
     Bank nie przekazuje w ramach wniosku Dobry start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie masz w banku.
      

   • Czy wymagane jest zaświadczenie o dochodach?

    • Nie, zaświadczenie o dochodach nie jest wymagane. 
     Wsparcie przysługuje uczniom do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki", niezależnie od dochodów rodziców.
      

   • Czy do wniosku Dobry start mogę dodać załączniki?

    • Tak, w ostatnim kroku wniosku możesz dodać do niego załączniki. 
     Przygotuj skany lub zdjęcia dokumentów, które chcesz dołączyć (dopuszczalne formaty plików to PDF, JPG, PNG). Pliki dołączysz w ostatnim kroku uzupełniania wniosku (waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, a wszystkie załączone pliki nie powinny ważyć więcej niż 3,5 MB).

   • Czy mogę podać we wniosku Dobry start rachunek dziecka do wypłaty świadczenia?

    • Możesz wskazać dowolny rachunek na który będą przekazane środki z programu Dobry start. 
     Pamiętaj jednak, że wskazujesz jeden numer rachunku do wypłaty środków na wszystkie dzieci. 
     Pamiętaj, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto Przekorzystne dla dzieci w wieku od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie otrzymać środki w programu Dobry start, to on dysponuje rachunkiem dziecka w granicach opisanych w „Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych”.
     Pewne ograniczenia w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku dziecka dotyczą też kont dzieci w wieku 13-18 lat. Opisuje je również wspomniany Regulamin.

   • Czy będę wiedzieć, że źle wypełniam wniosek Dobry start?

    • Bank Pekao S.A. jest odpowiedzialny za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Dobry start, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś oraz załączników, które do niego dołączyłeś.

     Potwierdzenie wysłania wniosku Dobry start , jakie wyświetla się w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Dobry start, ale nie jego poprawność.

     Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Dobry start otrzymasz prośbę od ZUS o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

   • Czy po wysłaniu wniosku Dobry start przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację PeoPay będzie można go zmodyfikować?

    • Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną Pekao24 i chcesz:

     • skorygować wniosek – złóż nowy wniosek Dobry start z prawidłowymi danymi – przez PUE ZUS lub bankowość elektroniczną,
     • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

     Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku Dobry start (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

   • Kto decyduje o przyznaniu świadczenia w ramach programu Dobry start?

    • Decyzję o przyznaniu środków w programie Dobry start podejmuje ZUS.
     Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom wysłania wniosku Dobry start przez bankowość elektroniczną Banku Pekao S.A. 
     Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. 
     Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po ich wysłaniu do systemu PUE ZUS.

   • Dlaczego bank nie informuje o statusie wniosku Dobry start jaki ma on w ZUS?

    • Bank Pekao S.A. umożliwia wysłanie wniosku Dobry start przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację PeoPay do systemu PUE ZUS.  
     Obowiązujące prawo stanowi, że bank po przesłaniu wniosku Dobry start do systemu PUE ZUS, nie może przechowywać danych z wniosku. Tym samym bank nie ma możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do ZUS.

   • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków Dobry start?

    • Bank Pekao S.A. udostępnia klientom w bankowości elektronicznej Pekao24 wniosek Dobry start i odpowiada za poprawne przekazanie go do systemu ZUS. 

     Jako dowód przekazania wniosku Dobry start do systemu PUE ZUS  bank wystawia w bankowości elektronicznej Pekao24 techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku Dobry start do systemu PUE ZUS.
     Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Dobry start, wszelkie pytania i obsługę wniosku przejmuje ZUS.
      

   • Jak otrzymam informację o przyznaniu świadczenia w programie Dobry start?

    • Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. 
     O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.
     Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.
      

   • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Dobry start składanego za pośrednictwem Banku Pekao S.A.? Jaką rolę ma bank, system PUE ZUS?

     • Bank Pekao S.A. weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom wysłanie wniosku Dobry start w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
     • Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Dobry start TYLKO bezpośrednio po jego wysłaniu. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku Dobry start przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
     • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku Dobry start oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku Dobry start przez ZUS. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu ich do systemu ZUS.
     • System PUE ZUS to system informatyczny, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Dobry start z banku do obsługi. System PUE ZUS wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.

Podstawa prawna:
[1] § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.


Prezentowaną korzyść można zyskać po spełnieniu warunków promocji. Promocja obowiązuje do 13.08.2024 r. Szczegółowe informacje na www.pekao.com.pl/nastolatek.

 Otwórz konto