Opóźnienie w spłacie raty kredytowej - Bank Pekao S.A.

Co się stanie, jeśli spóźnisz się z zapłaceniem raty kredytowej

Terminowa spłata kredytu, pożyczki czy karty kredytowej jest obowiązkiem każdego kredytobiorcy, ponieważ obliguje do tego umowa kredytu. Jakie mogą być konsekwencje, jeśli spóźnisz się ze spłatą rat? Przeczytaj w naszym artykule. 

Jeśli zapomnisz o spłacie raty….

Opóźnienie w spłacie może zdarzyć się każdemu np. z powodu przeoczenia terminu płatności raty albo chwilowych problemów finansowych. Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć o spłacie raty kredytu lub pożyczki gotówkowej,  po prostu zapłać ją jak najszybciej i postaraj się, aby taka sytuacja już się nie powtórzyła. Co możesz zrobić, aby temu zapobiec? Na przykład: ustaw zlecenie automatycznej spłaty rat z Twojego konta albo włącz przypomnienie o spłacie raty w telefonie, który masz zawsze pod ręką.
Dzięki temu nie będziesz musiał pilnować terminów spłaty rat i  unikniesz negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej S.A (BIK S.A.).

Co warto zrobić jeszcze przed terminem spłaty raty?

Jeśli jednak wiesz z góry, że w danym miesiącu nie będziesz w stanie spłacić raty kredytowej, postaraj się wcześniej rozwiązać ten problem jeszcze przed terminem.

W tym celu możesz m.in.:

  1. złożyć w banku wniosek lub dyspozycję o przesunięcie terminu spłaty raty, tak aby przypadał np. po wpływie wynagrodzenia na Twoje konto lub
  2. skorzystać z karencji w spłacie rat, jeśli przysługuje Ci w ramach umowy kredytowej – takie rozwiązanie umożliwi np. zawieszenie spłaty rat kredytowych na okres od 1 do nawet 3 miesięcy (w zależności od tego, jakie zapisy masz w umowie).

W przypadku poważniejszych problemów finansowych, które mogą Ci utrudniać terminową spłatę np. kilku kolejnych rat, skontaktuj się z bankiem. Poinformuj go o swoich trudnościach i poproś o zmianę warunków kredytowania np. w ramach restrukturyzacji zobowiązania. W takim przypadku rozwiązaniem może być np. obniżenie wysokości rat poprzez wydłużenie okresu trwania umowy.

Co się stanie, jeśli spóźnisz się z zapłaceniem raty kredytu lub pożyczki gotówkowej?

Jeśli masz jedno czy kilkudniowe opóźnienie w spłacie raty kredytu lub pożyczki, bank będzie próbował się z Tobą skontaktować telefonicznie, wyśle maila i/lub wiadomość sms z prośbą o uregulowanie należności.

Przy opóźnieniach powyżej 30 dni sprawa może już trafić do windykacji. Czasami banki decydują się na wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty informującego o możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej i skierowania sprawy na drogę sądową.

Opóźnienie w spłacie kredytu może oznaczać wyższe koszty

Opóźnienia w spłacie rat zobowiązań mogą powodować wzrost kosztów obsługi kredytu lub pożyczki gotówkowej.  Stanie się tak, ponieważ bank ma prawo do naliczania dodatkowych odsetek karnych za każdy dzień opóźnienia w spłacie oraz opłat za wysyłanie monitów upominawczych  i wezwań do zapłaty.  

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu?

Informacja o tym, jaka jest wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu lub pożyczki gotówkowej powinna być wpisana w umowie kredytowej. Ich wysokość nie może przekraczać maksymalnej kwoty odsetek za opóźnienie określonej w przepisach kodeksu cywilnego. Jeżeli umowa kredytowa nie określa wysokości takich odsetek, przyjmuje się tzw. odsetki ustawowe. Ich wysokość oblicza się jako sumę stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych – obecnie wynoszą one 11,25% 
(stan na czerwiec 2024 r.)

Natomiast maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązań są dwukrotnością sumy: stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktu procentowego – obecnie wynoszą 22,5%  (stan na czerwiec 2024 r.).

Informacja o opóźnieniu w spłacie raty kredytu lub pożyczki gotówkowej w BIK

Banki i inne instytucje udzielające kredytów i pożyczek regularnie przekazują do BIK informacje o Twoich zobowiązaniach kredytowych. Jedną z konsekwencji opóźnienia w spłacie kredytu lub pożyczki jest więc przekazanie takiej informacji do BIK, co może negatywnie wpłynąć na ocenę Twojej historii kredytowej i obniżyć szanse na otrzymanie kolejnego kredytu czy pożyczki. 

Największy wpływ na ocenę historii kredytowej mają opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowej, które wynoszą powyżej 60 dni. Dane na temat takiego kredytu lub pożyczki będą przetwarzane przez BIK bez Twojej zgody przez 5 lat, jeśli spełnione będą dwa warunki:

  • opóźnienie w spłacie kredytu lub pożyczki wynosiło ponad 60 dni,
  • minęło 30 dni od momentu, gdy instytucja finansowa, w której zalegasz ze spłatą, poinformowała Cię o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu i w tym czasie nie spłaciłeś zaległej kwoty.