Zdolność kredytowa – czym jest i jak możesz ją poprawić - Bank Pekao S.A.

Zdolność kredytowa – czym jest i jak możesz ją poprawić

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytowej. Ty chcesz wziąć kredyt, a bank chce wiedzieć czy będziesz miał z czego spłacać to zobowiązanie w terminie. 

Bank ocenia Twoją zdolność kredytową za każdym razem, gdy wnioskujesz o kredyt. Przed podjęciem decyzji kredytowej na podstawie danych, które podasz we wniosku kredytowym, dokumentów o dochodach (jeśli będą wymagane) oraz informacji z baz danych (m.in. Biura Informacji Kredytowej S.A i Biura Informacji Gospodarczej), bank sprawdzi:

źródło, wysokość i regularność Twoich dochodów (banki akceptują dochody z różnych źródeł np. z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony i określony, umowy zlecenia, umowy o dzieło, działalności gospodarczej)

wysokość miesięcznych obciążeń z tytułu posiadanych zobowiązań kredytowych oraz terminowość ich spłaty

koszty Twojego utrzymania, czyli to co wydajesz na rachunki, czynsz, żywność oraz inne obowiązkowe obciążenia (np. z tytułu alimentów)

i policzy wskaźnik DTI z ang. Debt to Income (dług do dochodu), czyli stosunek Twoich wszystkich zobowiązań do wysokości uzyskiwanych dochodów netto. 
 


Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wskaźnik DTI powinien wynosić maksymalnie:

  • 50% - jeśli uzyskujesz dochód netto na poziomie średniej krajowej lub niższy
  • 65% - jeśli Twoje dochody netto są wyższe niż średnia krajowa pensja.

Jeśli wynik będzie niższy niż 50% lub 65% (w zależności od poziomu uzyskiwanych przez Ciebie dochodów netto) to bank pozytywnie oceni Twoją zdolność kredytową. Jeśli progi będą przekroczone, prawdopodobnie otrzymasz negatywną decyzję kredytową. (Średnie wynagrodzenie w danym roku, kwartale i miesiącu oblicza i podaje Główny Urząd Statystyczny)

Wysokość i źródło dochodów ma duże znaczeniu w procesie udzielania kredytu. Ale nie jest to jedyny czynnik, który decyduje o pozytywnej decyzji kredytowej -  ważna jest także dobra historia kredytowa, która może zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie kredytu.

Może się zdarzyć, że jeden bank odrzuci Twój wniosek kredytowy, a w innym dostaniesz kredyt – każdy bank ma bowiem własną politykę kredytową, choć zawsze opiera się ona na przepisach prawa oraz rekomendacjach wydawanych przez organy nadzoru sektora bankowego.

Jak poprawić zdolność kredytową

Jeśli chcesz poprawić swoją zdolność kredytową, możesz skorzystać z następujących rozwiązań:

Wybierz dłuższy okres kredytowania pożyczki lub kredytu, o który wnioskujesz.

Wydłużenie okresu kredytowania może obniżyć wysokość miesięcznej raty, co ma bezpośredni wpływ na zdolność kredytową. Pamiętaj jednak, że im dłuższy okres spłaty, tym więcej odsetek zapłacisz za obsługę kredytu.

Postaraj się zwiększyć swoje miesięczne dochody.

Zwróć uwagę, że do oceny zdolności kredytowej bank weźmie pod uwagę tylko te dochody, które możesz udokumentować.

Spłać kredyty i pożyczki, które już masz albo połącz je w jedną ratę,

dzięki czemu Twoje miesięczne obciążenie może być niższe.

Możesz złożyć wniosek kredytowy z inną osobą

(rodzicem, rodzeństwem lub osobą spoza rodziny) uzyskującą dochody, które łącznie z Twoimi dochodami zwiększą szansę na kredyt.