13 października 2021 r.

Wyspiański w Londynie

Banner
Obrazek Zdjęcia autorstwa dr Piotra Kuci (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).

Pastel „Bratki” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego należący do Banku Pekao i zdeponowany w Muzeum Narodowym w Krakowie, można zobaczyć na wystawie pt. „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuki Rzemiosł, 1890-1918”, którą zorganizowała William Morris Gallery w Londynie.

Jest to pierwsza tak szeroko przedstawiająca dorobek młodopolskich artystów zagraniczna prezentacja ich dzieł, która w sposób szczególny przybliża zwłaszcza bogatą twórczość Stanisława Wyspiańskiego.
„Bratki” są jednymi z najcenniejszych dzieł wchodzących w skład kolekcji prawie 1200 eksponatów, które – w wyniku fuzji, przejęć i inwestycji poczynionych przez Bank Pekao w latach 90-tych – stały się jego własnością. 
Bank Pekao przekazał w depozyt Muzeum Narodowemu w Krakowie dwa dzieła Stanisława Wyspiańskiego: wspomniane już wcześniej „Bratki” oraz pastel „Orzeł”, wzbogacając  imponującą krakowską kolekcję twórczości autora. 

Image Zdjęcia autorstwa dr Piotra Kuci (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).

Pastel „Bratki” został wypożyczony przez londyńską William Morris Gallery, która zorganizowała pierwszą na świecie wystawę poświęconą polskiej secesji pt. „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918”. Przy jej tworzeniu szczególny akcent został położony na zaprezentowaniu zwiedzającym twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Po raz pierwszy dorobek tego wybitnego artysty jest prezentowany poza granicami naszego kraju.
Pastel „Bratki” jest prezentowany publiczności po raz pierwszy od 90 lat, a zatem jest to naprawdę niezwykłe wydarzenie dla miłośników sztuki. Cieszę się, że jedna z dwóch prac Stanisława Wyspiańskiego, które Pekao posiada w swoich zbiorach, stała się elementem  pierwszej zagranicznej wystawy prezentującej dokonania młodopolskich twórców, dzięki czemu, jako mecenas polskiej kultury, mamy wkład w jej promocję za granicą. Chcemy umożliwić obcowanie ze sztuką jak najszerszemu gronu odbiorców, dlatego już niebawem udostępnimy szerokiej publiczności całokształt naszej kolekcji, która obejmuje zarówno prace klasyków, jak i współczesnych artystów. Aktualnie dobiegają końca prace nad projektem naszej wirtualnej galerii, do zwiedzania której już dziś bardzo serdecznie zapraszam – podkreśla Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A

„Bratki” to projekt wykonany w 1897 r. przez Wyspiańskiego do polichromii w kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie. Namalowany został pastelami na papierze i naklejony na tekturę. „Bratki” to jeden z trzech motywów kwiatowych (obok róż i nasturcji), którymi artysta dopełnił geometryczną kratownicę na ścianach w prezbiterium, transepcie i zachodnim przęśle krzyża greckiego kościoła Ojców Franciszkanów. 
Wystawa pt. „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918” została zorganizowana przez William Morris Gallery w Londynie we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Instytutem Kultury Polskiej, a odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach międzynarodowego programu „Kultura Inspirująca”. Ekspozycję można zwiedzać do 30 stycznia 2022.

Image Zdjęcia autorstwa dr Piotra Kuci (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).