Co zrobić, gdy bank odrzuci wniosek kredytowy - Bank Pekao S.A.

Co zrobić, gdy bank odrzuci mój wniosek kredytowy?

Wniosek o udzielenie kredytu, pożyczki gotówkowej lub karty kredytowej bank może odrzucić z wielu powodów. Czasami mogą to być braki proceduralne, innym razem przyczyną może być brak zdolności kredytowej lub negatywna historia kredytowa w BIK. Sprawdź, dlaczego bank może odmówić udzielenia kredytu i co wtedy możesz zrobić. 

Odrzucony wniosek kredytowy? To nie koniec świata! 
Co zrobić w takiej sytuacji?

Gdy bank odrzuci Twój wniosek kredytowy:

 1. skontaktuj się z bankiem i zapytaj o powody odrzucenia wniosku kredytowego. Bank ma obowiązek udzielić Ci takiej informacji na piśmie. Taka informacja może być dla Ciebie pomocna – bo być może negatywna decyzja kredytowa związana jest z problemem, który możesz rozwiązać, jeśli wiesz z czego wynika.
 2. wśród przyczyn odrzucenia wniosku kredytowego mogą być m.in:
  negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej – bank sprawdzi Twoją historię w BIK, nawet jeśli składasz wniosek o kredyt lub pożyczkę na niewysoką kwotę. Negatywna historia kredytowa (czyli sytuacja, gdy masz opóźnienia w spłacie bieżących lub wcześniej udzielonych kredytów) to jedna z przyczyn odrzucenia wniosku kredytowego przez bank. Informacja o opóźnieniach w spłacie długów, działają na Twoją niekorzyść, ponieważ bank może mieć podstawy, aby przypuszczać, że również w przypadku nowego kredytu lub pożyczki gotówkowej okażesz się nierzetelnym kredytobiorcą. Jeśli chcesz poprawić swoją historię kredytową – jak najszybciej ureguluj zaległości, a bieżące raty spłacaj w terminie ustalonym w umowie kredytowej.

  zbyt niska zdolność kredytowa lub jej brak – bank chce wiedzieć, czy stać Cię na spłatę rat kredytu czy pożyczki gotówkowej w określonym terminie. Dlatego sprawdza, czy Twoje dochody (te, które możesz udokumentować) są wystarczające, aby co miesiąc spłacać ratę kredytową oraz regulować inne zobowiązania, które już masz. Jeśli bank oceni, że nie będzie to możliwe, odrzuci wniosek. Aby poprawić swoją zdolność kredytową możesz np.: 
  - wnioskować o kredyt lub pożyczkę gotówkową z dłuższym okresem kredytowania – miesięczne rata będzie niższa, ale pamiętaj, że im dłuższy okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz za obsługę kredytu lub pożyczki,
  - wnioskować o niższą kwotę kredytu lub pożyczki gotówkowej,
  - spłacić kredyty, pożyczki czy karty kredytowe, które już masz lub połączyć je w jedną ratę, dzięki czemu miesięczne obciążenie ratą może być niższe,
  - dołączyć do wniosku kredytowego inną osobę uzyskującą dochody, które bank przyjmie do oceny zdolności kredytowej łącznie z Twoimi dochodami,
  - znaleźć dodatkowe źródło dochodów, które zwiększą Twoją zdolność kredytową.
 3. możesz spróbować złożyć wniosek kredytowy w innym banku. Samo wypełnienie oraz przesłanie wniosku do oceny nie jest wiążące i nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy z bankiem. Możesz przerwać składanie wniosku kredytowego na każdym etapie, ale zapytanie kredytowe przesłane do BIK będzie widoczne w Twojej historii kredytowej.  
 4. możesz też spróbować ponownie złożyć wniosek kredytowy w banku, który wcześniej go odrzucił. Jeśli - w zależności od przyczyny odmowy – np. poprawisz swoją historię albo zdolność kredytową, nie ma przeszkód, aby bank ocenił nowy wniosek kredytowy.