Pożyczka gotówkowa w aplikacji mobilnej - Bank Pekao S.A.

Pożyczka gotówkowa w aplikacji mobilnej 


Zakres możliwości, jakie oferują bankowe serwisy internetowe i aplikacje mobilne stale rośnie. Dzięki nim możesz wygodnie zarządzać swoimi finansami – zaczynając od otwarcia rachunku, kończąc na płatności telefonem za zakupy w sklepie czy opłaceniu autostrady.  

Podobnie jest ze złożeniem wniosku o pożyczkę gotówkową, kartę kredytową – nie musisz przychodzić do banku, aby to zrobić. Wniosek kredytowy możesz złożyć online, przez telefon w aplikacji mobilnej.  

Na czym polega pożyczanie w aplikacji mobilnej?
Aby mieć możliwość wnioskowania w aplikacji mobilnej o kredyt lub pożyczkę gotówkową albo kartę kredytową, musisz wcześniej zainstalować apkę na swoim smartfonie - może to być aplikacja mobilna banku lub innej instytucji finansowej, która udziela pożyczek przez internet. 

Z pożyczki online, dostępnej w aplikacji mobilnej, możesz skorzystać:

w banku, w którym masz konto i systematycznie przelewasz na to konto swoje dochody - taki bank na podstawie historii Twojego konta może wstępnie wyliczyć Twoją zdolność kredytową i zaproponować pożyczkę gotówkową kartę kredytową czy limit w koncie - dostosowane do Twoich indywidulanych możliwości oraz


w banku lub innej instytucji finansowej, z którymi jeszcze nie współpracujesz (jeśli udostępniają nowym klientom możliwość złożenia wniosku kreydtowego w apce).  


Aplikacje mobilne, w których można wnioskować o kredyt lub pożyczkę gotówkową, krok po kroku prowadzą przez wniosek: od etapu wyboru kwoty pożyczki i okresu kredytowania, przez wprowadzenie danych o uzyskiwanych dochodach i posiadanych zobowiązaniach, aż do etapu akceptacji umowy kredytowej (jeśli dostaniesz pozytywną decyzję kredytową). 

Czasem może się zdarzyć, że pomimo tego, że składasz wniosek kredytowy online w aplikacji mobilnej, na podpisanie umowy kredytowej bank zaprosi Cię do wybranego oddziału.

Dokumenty o dochodach podczas pożyczania w aplikacji mobilnej
Jeśli o pożyczkę gotówkową, kartę kredytową lub limit w koncie wnioskujesz w aplikacji mobilnej i spełnisz wymogi, aby otrzymać taki produkt online - nie musisz dostarczać dokumentów o uzyskiwanych dochodach.  Ocena zdolności kredytowej odbywa się na podstawie weryfikacji wpływów z tytułu dochodów na konto i/lub danych które wpiszesz we wniosku kredytowym.
Mogą zdarzyć się przypadki, w których kredytodawca poprosi Cię o dokument potwierdzający Twój dochód (np. umowę o pracę czy umowę zlecenia).

Pamiętaj, aby we wniosku kredytowym zawsze wpisywać dane zgodne z prawdą, ponieważ ponosisz odpowiedzialność za informacje, które wpisujesz we wniosku.