Wcześniejsza spłata kredytu - Bank Pekao S.A.

Wcześniejsza spłata kredytu – sprawdź,  jakie są zasady

Masz już kredyt lub pożyczkę gotówkową albo dopiero planujesz skorzystać z takiego finansowania i zastanawiasz się  - czy i na jakich zasadach możesz wcześniej spłacić swoje zobowiązanie? Przeczytaj w naszym  poradniku.

Zgodnie z przepisami, masz prawo wcześniej spłacić każdy kredyt konsumencki np. kredyt lub pożyczkę gotówkową, kredyt ratalny czy kredyt samochodowy:


częściowo lub całkowicie w każdym momencie trwania umowy kredytowej (niezależnie od tego, jaki jest okres kredytowania i kiedy wypada termin spłaty kolejnej raty)bez ponoszenia kosztów za dokonanie takiej spłaty, jeśli oprocentowanie kredytu czy pożyczki jest zmiennebez obowiązku informowania o tym banku Ale pamiętaj! Jeśli po nadpłacie kredytu lub pożyczki będziesz chciał skrócić okres kredytowania lub obniżyć wysokość rat kredytowych – skontaktuj się z bankiem, ponieważ do wprowadzenia takich zmian konieczne może być podpisanie aneksu zmieniający umowę kredytową


bez obowiązku informowania o tym banku Ale pamiętaj! Jeśli po nadpłacie kredytu lub pożyczki będziesz chciał skrócić okres kredytowania lub obniżyć wysokość rat kredytowych – skontaktuj się z bankiem, ponieważ do wprowadzenia takich zmian konieczne może być podpisanie aneksu zmieniający umowę kredytową

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki gotówkowej powinno być zapisane w umowie kredytowej. Dlatego zawsze – przed jej podpisaniem – sprawdź, czy kredytodawca zapewnia Ci taką możliwość. W umowie kredytowej powinny też znaleźć się szczegółowe zasady dotyczące wcześniejszej spłaty zobowiązania, m.in. informacja na jaki rachunek powinieneś przelać nadpłacane środki.

Co powoduje wcześniejsza spłata kredytu lub pożyczki?

1

Po pierwsze, wcześniejsza spłata kredytu zmniejszy ogólną kwotę odsetek, które zapłacisz bankowi. Oznacza to, że jeśli zobowiązanie spłacisz szybciej (częściowo lub całkowicie), zmniejszy się całkowity koszt Twojego zobowiązania.

2

Po drugie, częściowa nadpłata kredytu lub pożyczki gotówkowej może:
• zmniejszyć wysokość rat kredytowych bez zmiany okres kredytowania - w takim przypadku bank ustali nowy harmonogram spłat;
• skrócić okres kredytowania – w tym przypadku wysokość rat pozostaje taka sama.

3

Po trzecie, spłacając kredyt lub pożyczkę gotówkową przed terminem ustalonym w umowie otrzymasz proporcjonalny zwrot całkowitych kosztów kredytu lub pożyczki np. prowizji, jeśli bank pobrał taką za udzielenie kredytu lub pożyczki.

Zdecyduj, która opcja jest dla Ciebie bardziej korzystna. Skrócenie okresu kredytowania oznacza, że szybciej spłacisz zobowiązania wobec banku, z kolei niższe raty oznaczają niższe miesięczne obciążenie budżetu. Pamiętaj tylko, aby wcześniej skontaktować się z bankiem i przekazać informację, czy chcesz skrócić okres kredytowania, czy zmniejszyć wysokość rat, które zostaną do spłaty.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie internetowej udostępnia kalkulator, w którym możesz samodzielnie obliczyć należną Ci kwotę zwrotu.