Wartości początkowe lokat strukturyzowanych

Wartości początkowe lokat strukturyzowanych

Wartości początkowe lokat strukturyzowanych

Wartość początkowa Aktywa Bazowego ustalana jest dla każdej Lokaty Strukturyzowanej w Dniu Otwarcia Lokaty i publikowana jest na niniejszej stronie internetowej w terminie 7 Dni Roboczych od Dnia Otwarcia Lokaty.

W celu zapoznania się z wartością początkową Aktywa Bazowego poszczególnych Lokat Strukturyzowanych, wybierz nazwę Lokaty Strukturyzowanej oraz wskaż numer odpowiedniej subskrypcji.

Sprawdź wartość początkową lokaty

Aktywo Bazowe Kod Bloomberg Odczyt początkowy