Nasze API

Nasze API

Zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2 przygotowaliśmy specjalny interfejs (API) zgodny ze standardem opracowanym przez podmioty polskiego sektora płatniczego (PolishAPI), umożliwiający świadczenie niżej wymienionych usług przez uprawnione podmioty trzecie (TPP).
API (Application Programming Interface) to specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala podmiotom trzecim korzystać z danych klientów pobranych z banków w celu świadczenia usług płatniczych.  
Nasze API umożliwia podmiotom trzecim świadczenie następujących usług:
1. Payment Initiation Services (PIS) – usługa inicjowania transakcji płatniczej
2. Account Information Service (AIS) – usługa dostępu do informacji o rachunku
3. Confirmation of the Availability of Funds (CAF) – usługa potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej
4. Authorization Service (AS) - interfejs techniczny wymagany do działania pozostałych interfejsów API: AIS, PIS, CAF.

14 marca br. udostępniliśmy środowisko testowe (sandbox), do którego zapraszamy wszystkich chętnych do testowania naszych interfejsów API - https://developer.pekao.com.pl/sandbox/.

Od 12 czerwca br. roku firmy posiadające zgodę organu nadzoru mogą korzystać z naszych produkcyjnych interfejsów API. Interfejsy produkcyjne dostępne są pod adresem https://developer.pekao.com.pl/api/

Pytania dotyczące API prosimy kierować na adres mailowy developerportal@pekao.com.pl.
Pojęcia: bankowość elektroniczna i przelew odpowiadają następującym pojęciom z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym: usługa bankowości elektronicznej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, polecenie przelewu SEPA lub polecenie przelewu w walucie obcej. Słowniczek tych pojęć znajdziesz tutaj.