Otwarta bankowość - Bank Pekao S.A.

Czym jest PSD2?

PSD2 – (Payment Services Directive) to unijna dyrektywa wprowadzająca nowe standardy w świadczeniu usług płatniczych na terenie Unii Europejskiej. Jej celem jest stworzenie jednolitego i bezpiecznego rynku usług płatniczych, który jest wyrażany przez ideę otwartej bankowości. PSD2 wprowadza również zmiany w zakresie bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych, w szczególności logowania do bankowości elektronicznej, autoryzowania transakcji oraz korzystania z kart płatniczych.

Otwarta bankowość

To nowy standard usług płatniczych, zapewniający dostęp do Twojego rachunku bankowego nie tylko przez bankowość internetową lub mobilną Twojego banku, ale również przez aplikacje podmiotów trzecich (np. innych banków, fintechów, pośredników płatności).
Podmioty te muszą uzyskać zgodę od organu nadzorczego – Komisji Nadzoru Finansowego lub jej odpowiedników w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uruchomienie dostępu do Twojego rachunku w ramach otwartej bankowości może nastąpić wyłącznie za Twoją zgodą, którą możesz odwołać w dowolnym momencie.

Sprawdź szczegóły>

Bezpieczeństwo

Od 14 września 2019 r. zmienił się sposób logowania do bankowości elektronicznej. Wprowadzone zostało tzw. silne uwierzytelnienie. Oprócz standardowego logowania za pomocą identyfikatora i hasła będziemy wymagali od Ciebie (co najmniej raz na 90 dni) podania kodu SMS lub potwierdzenia logowania w aplikacji PeoPay.

Skróciliśmy czas bezczynności w serwisach Peako24 z 15 do 5 miunut.

14 sierpnia 2019 r. wycofaliśmy stare metody autoryzacji w Pekao24: kartę kodów jednorazowych, aplikację PekaoToken oraz token w postaci odrębnego urządzenia. 

Sprawdź szczegóły >
 

Nasze API

API (Application Programming Interface) to specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala podmiotom trzecim korzystać z danych klientów pobranych z banków w celu świadczenia usług płatniczych.  

Payment Initiation Services (PIS) – usługa inicjowania transakcji płatniczej
Account Information Service (AIS) – usługa dostępu do informacji o rachunku
Confirmation of the Availability of Funds (CAF) – usługa potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.

Sprawdź szczegóły>