Stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego - Bank Pekao S.A.

Czy warto wybrać stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego

Rosnące stopy procentowe, a wraz z nimi coraz wyższe raty kredytów hipotecznych sprawiają, że głośnym tematem stały się kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. Dowiedz się, czy warto wybrać taki kredyt i kiedy takie rozwiązanie jest korzystne.

Na czym polega zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego

Oprocentowanie jest najważniejszym parametrem kosztu każdego kredytu hipotecznego dlatego, że kredyt to zobowiązanie długoterminowe, spłacane nawet kilkadziesiąt lat. W tym czasie poziom stóp procentowych może kształtować się na różnym poziomie.

W kredycie hipotecznym ze zmiennym oprocentowaniem najistotniejszy jest wskaźnik wyrażany procentowo, określający koszt odsetek w skali roku. Już sama nazwa wskazuje, że zmienne oprocentowanie może się zmieniać. Gdy to się dzieje, zmienia się także wysokość miesięcznej raty kredytu hipotecznego. W sytuacji, w której oprocentowanie rośnie, rośnie także rata i analogicznie spadek oprocentowania wpływa na obniżenie wysokości raty kredytu hipotecznego.

Stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego – czym jest

Banki od niedawna oferują kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. W 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła Rekomendację S, w której zobowiązała instytucje do tego, aby miały w swojej ofercie kredyty hipoteczne o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu. Z powodu pandemii wprowadzenie tego obowiązku przesunięto na koniec czerwca 2021 roku.

Stałe oprocentowanie oznacza, że nie zmienia się ono bez względu na wysokość stóp procentowych, a więc zmianie nie ulega również rata kredytu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że stałe oprocentowanie obowiązuje przez określony czas (np. 5 lat). Po tym okresie zmienia się na oprocentowanie zmienne. Kredytobiorca może także złożyć wniosek o kontynuowanie oprocentowania stałego. Wtedy bank przelicza je według aktualnego oprocentowania (nowe oprocentowanie stałe) i podpisuje z klientem aneks do umowy kredytu. Dzięki temu kredytobiorca nie musi się martwić, że rata jego kredytu zacznie rosnąć wraz ze wzrostem stóp procentowych.

Co wpływa na oprocentowanie kredytu

Na oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego składa się marża banku (stała w czasie trwania umowy, ustalana indywidualnie przez bank) oraz wskaźnik WIBOR (zmienny w czasie). To właśnie zmieniający się WIBOR wpływa na zmianę oprocentowania kredytu hipotecznego.

Wysokość WIBOR jest powiązana z wysokością stóp procentowych. Im są wyższe, tym wyższy wskaźnik WIBOR i oprocentowanie. To sytuacja, którą obserwujemy w ostatnich miesiącach. Oprocentowanie stałe jest natomiast ustalane na podstawie marży banku i stałej stopy bazowej.

Banki same ustalają wysokość oprocentowania, ale nie mogą przekroczyć limitu narzuconego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego . Oprocentowanie kredytu nie może zatem być wyższe od dwukrotności odsetek ustawowych.

Stałe czy zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego – co wybrać

Czy lepiej wybrać oprocentowanie kredytu hipotecznego stałe, czy zmienne? Każde z tych rozwiązań ma zalety i wady. Na razie kredyty hipoteczne ze zmienną stopą mają niższe oprocentowanie niż ze stałą. To oznacza, że do zaciągnięcia kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem trzeba mieć wyższą zdolność kredytową. Należy jednak pamiętać, że jeśli stopy procentowe będą nadal rosły, w pewnym momencie oprocentowania tych dwóch typów kredytów mieszkaniowych się zrównają.

Zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego to większe ryzyko. Kredytobiorca musi brać pod uwagę, że w całym okresie spłaty kredytu (to najczęściej kilkadziesiąt lat) stopy procentowe mogą rosnąć wielokrotnie (jak np. obecnie), ale w sytuacji, gdy stopy procentowe będą spadały, może obniży się również oprocentowanie kredytu hipotecznego i wysokość raty kredytu.

Jeśli chcemy uniknąć ryzyka zmiany wysokości raty kredytu, warto zdecydować się na kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Jeżeli istnieją przewidywania, że nastąpią podwyżki stóp procentowych, klient powinien rozważyć skorzystanie z oferty zawarcia umowy kredytu o stałej stopie procentowej. Warto pamiętać, że stałe oprocentowanie obowiązuje przez dłuższy czas, co najmniej 5 lat. Jeśli zatem sytuacja gospodarcza unormuje się wcześniej i nastąpią obniżki stóp procentowych, z niższych stawek WIBOR będziemy mogli skorzystać dopiero po zakończeniu okresu kredytu ze stałym oprocentowaniem.