Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane

lokaty

Lokata strukturyzowana to inwestycja gwarantująca 100% zainwestowanych środków w przypadku utrzymania inwestycji do końca okresu jej trwania. Lokaty strukturyzowane oparte są o wyselekcjonowane aktywa bazowe, którymi mogą być np. akcje renomowanych spółek giełdowych, towary lub indeksy giełdowe. Ulokowane środki są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za zasadach ogólnych. Gwarancja ta obejmuje wszystkie depozyty do równowartości w polskich złotych 100 000 euro.

Regulamin Otwierania, Prowadzenia i Rozliczania Rachunków Lokat Strukturyzowanych

tarcza
Wyniki lokat strukturyzowanych
Sprawdź szczegóły
Wartości bieżące lokat strukturyzowanych
Sprawdź szczegóły
Wartości początkowe lokat strukturyzowanych
Sprawdź szczegóły