Raporty

 


Czy jesteśmy wystarczająco czujni w sieci?

5,5 godziny - tyle czasu spędza codziennie w Internecie przeciętny Polak, co drugi czuje się w nim bezpiecznie. Zdaniem aż 82% respondentów najlepszą odpowiedzią na zagrożenia w sieci jest rozwaga i bycie uważnym. W Banku Pekao S.A. zrealizowaliśmy raport na temat cyberbezpieczeństwa, który ujawnia najczęstsze zachowania Polaków w Internecie.

Pobierz raport

Każdy z nas jest indywidualistą w sieci, jednak jak pokazujemy w naszym raporcie możemy wyróżnić cztery podstawowe typy zachowań: Minimaliści (30%), Zaradni (28%), Pragmatycy (27%) i Ryzykanci (15%). Grupy te różnicuje stosunek do bezpieczeństwa, stosowane metody zabezpieczeń; poziom wiedzy o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania czy w końcu sposób, w jaki korzystają oni z Internetu czy urządzeń elektronicznych. 

 

Wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań, by dowiedzieć się, do której grupy użytkowników sieci jest Ci najbliżej. Po zakończeniu otrzymasz kilka wskazówek, na co być może powinieneś zwrócić szczególną uwagę, by jeszcze lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie.

Zrób test

Jak wynika z naszego raportu świat online w większości z nas budzi pozytywne emocje, a Internet jest postrzegany jako przestrzeń potencjalnie nieograniczonych możliwości, bogactwa wyborów i dynamicznie zmieniającej się technologii. Dla osób starszych Internet ma przede wszystkim wymiar praktyczny, dla młodszych służy do komunikowania się oraz jest synonimem „wolności i przestrzeni”. 

Dla MINIMALISTÓW, jak sami twierdzą, Internet to raczej świat rozrywki, a zbyt duża wiara we własne umiejętności w największym stopniu wpływa na obniżenie czujności podczas korzystania z jego dobrodziejstw. ZARADNI są zanurzeni w świat Internetu i dobrze sobie z tym radzą. Często wykazują zachowania prewencyjne wobec zagrożeń, ale też chętnie poszerzają swoją wiedzę. Dla PRAGMATYKÓW Internet to źródło informacji i możliwości, by osiągać swoje osobiste i zawodowe cele. Są przy tym skrupulatni i wyczuleni w zakresie bezpieczeństwa. RYZYKANCI uwielbiają gry i rozrywkę w sieci, ale czasami podejmują ryzykowne zachowania. Starają się przed nimi chronić; ale nie zawsze to się udaje. 

Aby uchronić się przed oszustwami i atakami internauci stosują różne zabezpieczenia. Jednak najczęstszą taktyką jest unikanie. Ponad połowa respondentów unika otwierania linków lub załączników pochodzących z nieznanych źródeł; 42% badanych osób korzysta z programów antywirusowych; 40% unika publicznego WIFI; 38% stosuje hasła/PIN-y do kont lub urządzeń; 36% uważa na to, co zamieszcza w sieci. Osób zwracających uwagę na to, aby na komunikatorach nie podawać informacji, które mogą być wykorzystane przeciwko nim, jest około 33%. Około 30% badanych nie zamieszcza zdjęć w Internecie. Co ważne, dokładnie połowa (50%) respondentów uważa równocześnie, że stosowane zabezpieczania nie wpływa znacząco na wygodę korzystania z internetu. 

Wiedza Polaków o zagrożeniach jest rozproszona i chaotyczna. Pochodzi z różnych kanałów – mediów społecznościowych, mediów tradycyjnych, portali internetowych, komunikatów banków. Czasami również dowiadujemy się o nich ze szkoły – to dotyczy grupy najmłodszych respondentów. Tylko 36% oceania swoją wiedzę o sieci jako zdecydowanie lub raczej dużą – tu prym wiodą Zaradni (66%).  Jednak  ponad połowa wszystkich respondentów (53%) jest otwarta na poszerzenie wiedzy – co jest optymistyczne i daje instytucjom zaufania publicznego, takim jak banki, duże pole do działań edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Zdaniem 55% respondentów banki powinny być odpowiedzialne za informowanie o zagrożeniach istniejących w sieci.

 

Bezpieczne bankowanie