Lista planowanych postępowań zakupowych - Bank Pekao S.A.

Lista planowanych postępowań zakupowych

Zachęcamy do zapoznania się z listą planowanych do uruchomienia postępowań zakupowych realizowanych przez Bank Pekao S.A.:

Lista planowanych postępowań

Pobierz plik

Składanie ofert

Aby złożyć ofertę prosimy o rejestrację w Platformie zakupowej Banku, ze wskazaniem kategorii oferowanych dostaw lub usług oraz o przesłanie informacji zwrotnej potwierdzającej chęć uczestnictwa w postępowaniu zakupowym na dedykowaną skrzynkę e-mail: Strefa_Dostawcy@pekao.com.pl.

Rejestracja Kontrahenta w Platformie Zakupowej i zgłoszenie chęci uczestnictwa w postępowaniu nie są równoznaczne z zaproszeniem do udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez Bank Pekao.