Zarejestruj się w Platformie zakupowej Banku - Bank Pekao S.A.

Zarejestruj się w Platformie zakupowej Banku

W celu zapewnienia najwyższej konkurencyjności i transparentności realizowanych w Banku Pekao procesów zakupowych, uruchomiliśmy dedykowaną Strefę dostawcy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do rejestracji w bazie dostawców Banku Pekao:

https://zakupy-dostawcy.pekao.com.pl


Podczas rejestracji wystarczy podać podstawowe informacje o swojej firmie i dane kontaktowe. Proszę również wskazać kategorię produktów lub usług, które Państwo oferują. Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji, bedziemy mogli zaprosić Państwa do udziału w poszczególnych postępowaniach zakupowych.

Dostawcy, celem umożliwienia udziału w toczącym się postępowaniu zakupowym, są zobowiązani do zapoznania się z Kodeksem etyki dostawców Banku Pekao S.A. i potwierdzenia w Zintegrowanym Narzędziu Zakupowym (ZNZ) przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie (wersja angielska Kodeksu).

Uwaga! Rejestracja Kontrahenta w Platformie Zakupowej nie jest równoznaczna z zaproszeniem do udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez Bank Pekao.