Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PEKAO CONNECT

To rodzina najnowszych rozwiązań umożliwiających integrację procesów finansowych Państwa firmy z Bankiem. 

Podstawowe zalety integracji Państwa systemów finansowo- księgowych z PekaoBiznes24 to:  

 • BEZPIECZEŃSTWO - wysoki poziom zabezpieczenia informacji wymienianych między wykorzystywanymi przez Państwa systemami a Bankiem,
 • AUTOMATYZACJA PROCESÓW - możliwość automatycznej wymiany danych między systemami według zdefiniowanych harmonogramów połączeń, również "po godzinach pracy firmy",
 • PODNIESIENIE JAKOŚCI - ograniczenie ryzyka pomyłek i błędów operacyjnych,
 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - brak konieczności logowania do systemu bankowości internetowej, automatyczna autoryzacja połączenia systemu wewnętrznego z Bankiem,
 • SZYBKOŚĆ - dostęp do informacji w czasie rzeczywistym (zależnie od wybranego rozwiązania).

Bank Pekao S.A. oferuje szereg możliwości integracji (z wykorzystaniem różnych kanałów dostępu, np. web services, e-mail, serwer https), które łatwo dopasować do potrzeb Państwa firmy. Oto cała ich paleta:

WEB SERVICES - PEŁNA INTEGRACJA ONLINE

CO TO JEST?
Nowoczesne rozwiązanie umożliwiające komunikację między systemami finansowo-księgowymi (FK) a systemem bankowości internetowej PekaoBiznes24 za pomocą usług sieciowych przez internet.

Rozszerza istniejące funkcjonalności systemu finansowo-księgowego działającego w firmie, umożliwiając wykonywanie szeregu czynności bankowych, takich jak tworzenie i podpisywanie przelewów czy pobieranie wyciągów bezpośrednio z poziomu systemu FK, bez konieczności logowania się do PekaoBiznes24.

DLA KOGO?
Usługa stworzona z myślą o Klientach korporacyjnych zainteresowanych pełną integracją systemów online oraz najszybszą i najbardziej efektywną wymianą danych finansowych między systemami finansowo-księgowymi działającymi wewnątrz firmy a systemem bankowości internetowej.

TRANSFER AGENT - AUTOMATYCZNA WYMIANA PLIKOWA

CO TO JEST?

Oprogramowanie instalowane po stronie Klienta umożliwiające komunikację plikową pomiędzy systemem transakcyjnym Banku a systemami finansowo-księgowymi bez konieczności dostosowywania systemów ERP/FK.
Pozwala na pełną automatyzację procesów związanych z importem zleceń do Banku i pobieraniem informacji z Banku.

DLA KOGO?
Usługa jest przeznaczona dla Klientów, którzy z różnych przyczyn nie mogą dostosować swoich systemów ERP/FK do innych metod komunikacji, które oferuje Bank, a chcą w prosty sposób wymieniać z nim dane z uzgodnioną częstotliwością.

MAIL - PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

CO TO JEST?
Alternatywny kanał przekazywania zleceń do Banku z wykorzystaniem e-maila (protokół SMTP).
Wysokie bezpieczeństwo zapewniają mechanizmy kontroli przychodzących dyspozycji oraz szyfrowanie przesyłanych plików zgodne ze standardem PGP, wczytywanych i realizowanych bezpośrednio w PekaoBiznes24 z wykorzystaniem schematów akceptacji.
Po wysłaniu dyspozycji Klient natychmiast otrzymuje informację zwrotną ze wstępną weryfikacją pliku transakcji. Kolejne ostateczne statusy realizacji wysyłane są na etapie procesowania dyspozycji.

DLA KOGO/KIEDY STOSOWAĆ?
Usługa jest przeznaczona dla Klientów, którzy szukają prostego rozwiązania i szybkich rezultatów, a także z różnych przyczyn nie mogą dostosować swoich systemów ERP/FK do innych metod komunikacji, które oferuje Bank.

HTTPS - BEZPIECZNY SERWER

CO TO JEST?
Alternatywny kanał przekazywania zleceń do Banku z wykorzystaniem protokołu HTTPS (metody post i get).
Wysokie bezpieczeństwo zapewnia komunikacja w protokole 2SSL oraz podpisywanie i szyfrowanie przesyłanych plików zgodne ze standardem GPG.
Po złożeniu dyspozycji Klient natychmiast otrzymuje informację zwrotną ze wstępną weryfikacją pliku transakcji. Kolejne statusy realizacji są dostępne do pobrania na każdym etapie procesowania dyspozycji.

DLA KOGO/KIEDY STOSOWAĆ?
Rozwiązanie jest przeznaczone do realizacji dużych wolumenów transakcji krajowych i zagranicznych bezpośrednio w systemie transakcyjnym Banku.

PekaoConnect Web Services - oprogramowanie współpracujące:

Rozwiązania oferowane przez Partnerów Banku, udostępniane jako moduły dodatkowe lub wbudowane w oferowane przez nich systemy finansowe, umożliwiające bezpośrednią komunikację online z Bankiem, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.


SAP

BCC EasyBanking - to rozwiązanie umożliwiające komunikację online systemu finansowego SAP z PekaoBiznes24, w standardach Web Services, XML oraz ISO 20022. Komunikacja odbywa się z pominięciem plików jako nośników informacji w wymianie danych. Dane są przesyłane z wykorzystaniem protokołu TLS, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności transakcji, zgodny z wymaganiami SOX.

Do najważniejszych funkcjonalności dostarczanych przez EasyBanking należą:

 • obsługa przelewów krajowych, zagranicznych i europejskich (SEPA),
 • pobieranie raportów intraday oraz wyciągów (także w formacie PDF),
 • pobieranie sald rachunków bankowych,
 • śledzenie statusów zleceń płatniczych,
 • autoryzacja płatności.

Dostawcą rozwiązania jest BCC  - www.bccgroup.comSAP

Banking eXcellence pozwala na integrację systemu SAP z platformą PekaoBiznes24 poprzez automatyzacje procesu płatności oraz importu i księgowania wyciągów bankowych. Dzięki zebraniu informacji o przelewach w centralnym panelu płatności oraz bogatej funkcjonalności autoryzacji i raportowania, rozwiązanie zapewnia przejrzystość i kontrolę nad procesem regulowania zobowiązań. 

Do najważniejszych funkcjonalności dostarczanych przez Banking eXcellence należą:

 • Możliwość wykonywania przelewów bezpośrednio z SAP
 • Autoryzacja przelewów w SAP (zgodna z autoryzacją w banku)
 • Wyświetlanie statusów przelewów
 • Pobieranie wyciągów
 • Elastyczny, zbiorczy raport płatności
 • Nie wymaga posiadania SAP PI.

Dostawcą rozwiązania jest BPX S.A. - www.bpxglobal.plMicrosoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV został zintegrowany z systemem bankowości internetowej PekaoBiznes24 poprzez moduł Bankowości Elektronicznej. Usprawnia on procesy związane z obsługą operacji bankowych, takich jak eksport przelewów i import wyciągów oraz poprawia jakość i szybkość operacji księgowych.

Moduł Bankowość Elektroniczna jest elementem standardowej polskiej funkcjonalności dla systemu Microsoft Dynamics NAV w wersjach NAV2015PL, NAV2016PL i NAV2017PL. Dostępny jest również jako osobny moduł dla wersji międzynarodowych bez polskiej funkcjonalności. Moduł pozwala na automatyczne lub ręczne przygotowanie przelewów do banku w systemie Microsoft Dynamics NAV. Wprowadzone przelewy można zatwierdzić, przekazać w postaci pliku do systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, wydrukować oraz przekazać do dziennika głównego. Przekazane do dziennika głównego przelewy są automatycznie rozliczane z zapisami, na podstawie których zostały utworzone. Moduł umożliwia również import wyciągów bankowych z Banku oraz ich automatyczne rozliczanie z otwartymi pozycjami należności i zobowiązań.

Dostawcą rozwiązania jest IT.integro Sp. z o.o. - www.it.integro.plComarch

Comarch ERP Optima - wbudowane w system  rozwiązanie umożliwia bezpośrednią komunikację online z PekaoBiznes24 z wykorzystaniem standardu Comarch Host-to-Host Banking. Umożliwia pobieranie wyciągów oraz historii operacji, a także eksport bezpośrednio do systemu bankowego zleceń krajowych (w tym przelewów do ZUS i US) oraz przelewów walutowych. Płatności mogą być autoryzowane z poziomu systemu ERP, możliwe jest również śledzenie statusów realizacji zleceń.

Comarch ERP XL - wbudowane w system  rozwiązanie umożliwia bezpośrednią komunikację online z PekaoBiznes24  z wykorzystaniem standardu Comarch Host-to-Host Banking. Umożliwia pobieranie wyciągów oraz historii operacji, a także eksport bezpośrednio do systemu bankowego zleceń krajowych (w tym przelewów do ZUS i US) oraz przelewów walutowych. Płatności mogą być autoryzowane z poziomu systemu ERP, możliwe jest również śledzenie statusów realizacji zleceń.

Dostawcą rozwiązania jest Comarch S.A. - www.comarch.pl/erpInfor FMS SunSystems
 

Hogart Banking for Infor FMS SunSystems umożliwia dwustronną wymianę danych między Księgą Główną systemu Infor FMS SunSystems a platformą bankowości internetowej PekaoBiznes24 w zakresie eksportu zleceń płatności oraz importu wyciągów bankowych.

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • Payments, który jest przeznaczony do przygotowywania zleceń płatności na podstawie danych z Księgi Głównej. Odbywa się to poprzez tworzenie propozycji płatności, zatwierdzanie i agregację paczek płatności oraz ich eksport i archiwizację
 • Statements umożliwiający import, przetwarzanie wyciągów bankowych , ich dekretację oraz zapis i rozliczenie w systemie księgowym.

Hogart Banking umożliwia nie tylko tradycyjną,  plikową wymianę danych z systemem PekaoBiznes24, ale także bezpośrednią komunikację z w oparciu o usługi sieciowe Pekao Connect Web Services.

Usługi sieciowe pozwalają w bezpieczny sposób (z wykorzystaniem kanału HTTPS, dwustronnego SSL, certyfikatu transportowego, klucza kryptograficznego), transferować do oraz z Banku komunikaty xml dotyczące m.in. zleceń płatności, wyciągów bankowych, czy informacji o saldach na rachunkach.

Dostawcą rozwiązania jest firma Hogart - www.hogart.plSoneta

enova365 jest zintegrowana z PekaoBiznes24 przy pomocy modułu dodatkowego Elektroniczne Wyciągi Bankowe. Komunikacja oparta jest na standardzie WebServices, bezpośrednia wymiana informacji odbywa się szyfrowanym kanałem protokołu HTTPS, żadne pliki nie są generowane i zapisywane na urządzeniu końcowym.

Najważniejsze funkcje dostępne w enova365 dzięki integracji przy pomocy WebService:

 • Pobieranie wyciągów bankowych w formatach xml i PDF
 • Pobieranie historii operacji, sprawdzanie salda
 • Przekazywanie z enova365 bezpośrednio do PekaoBiznes24 przelewów krajowych oraz walutowych
 • Sprawdzanie statusów przelewów wprost z systemu enova365
 • Autoryzacja przelewów obywa się w serwisie PekaoBiznes24.

Integracja poszerzyła istniejącą funkcjonalność enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe, budowaną w oparciu o wymianę plikową, dzięki której możliwe jest automatyczne zaczytywanie operacji bankowych, rozliczanie ich z istniejącymi płatnościami i  przelewami oraz automatyzacja procesu księgowania. Posiadając moduł Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Klient otrzymuje równocześnie funkcjonalność komunikacji online (WebService) oraz możliwość tradycyjnej wymiany pikowej.

Dostawcą rozwiązania jest Soneta sp z o.o - www.enova.pl

 

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt