Zarządzanie finansami

Dowiedz się, dlaczego jesteśmy najlepszym partnerem na rynku

Obsługa działalności bieżącej

Umowa generalna Pekao

Efektywna obsługa i elastyczny dobór produktów

Dobrze dopasowana oferta niezbędne produkty podstawowe z opcją łatwego dobierania kolejnych wraz z rozwojem firmy
Uproszczona dokumentacja jedna umowa do zarządzania różnymi produktami bankowości korporacyjnej wraz z regulaminem do obsługi podstawowych operacji i usług bankowych
Prosta aktywacja kolejnych produktów
Mobilność dostęp do PekaoBiznes24 za pośrednictwem komputera, tabletu i telefonu komórkowego

Accounts online

Otwieranie rachunków firmowych drogą elektroniczną

Szybka i wygodna aktywacja numer nowego rachunku jest prezentowany Państwu w systemie PekaoBiznes24 natychmiast po akceptacji przez bank wniosku złożonego online
Mobilność dyspozycję otwarcia nowego rachunku można złożyć za pośrednictwem PekaoBiznes24 w dowolnym czasie i miejscu, w którym zalogują się Państwo do systemu
Ekonomia i ekologia elektroniczna aktywacja rachunków firmowych to oszczędność czasu, redukcja kosztów i działanie proekologiczne
Dostęp do innych produktów i usług do nowo otwieranego rachunku można podłączać inne produkty bankowe, np. usługę automatycznego inwestowania środków

Rachunek bieżący

Gromadzenie środków pieniężnych i prowadzenie rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych

Oprocentowanie „na miarę” indywidualnie negocjowane, zmienne oprocentowanie środków
Szybkie rozliczenia dzięki jednej z największych w kraju sieci placówek bankowych
Dostępność środków dostęp do środków we wszystkich oddziałach banku w kraju
Obsługa online możliwość obsługi rachunku w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24
Dostęp do innych produktów i usług z rachunkiem można powiązać produkty, które zapewniają firmie kompleksową obsługę finansową
Proste i szybkie procedury pierwsze rachunki bank uruchamia po podpisaniu umowy o ich prowadzenie, kolejne rachunki można otwierać online, korzystając z systemu PekaoBiznes24 lub zlecając ich otwarcie w tradycyjnej formie papierowych dyspozycji otwarcia kolejnych rachunków

Pekao Cash

Wpłaty i wypłaty gotówkowe w formie otwartej i w formie zamkniętej

Kompleksowa obsługa bank może świadczyć kompleksową usługę odbioru wpłaty/dostarczenia wypłaty gotówkowej w formie zamkniętej z/do Państwa placówki
Najwyższy poziom bezpieczeństwa bank współpracuje z renomowanymi podmiotami świadczącymi specjalistyczne usługi przeliczania gotówki i transportu (outsourcerami)
Elastyczna oferta bank może świadczyć obsługę wpłat i wypłat gotówkowych w formie zamkniętej
 • Zobacz szczegóły

  na podstawie stałego harmonogramu obsługi lub na podstawie indywidualnych zleceń składanych w systemie bankowości internetowej banku PekaoBiznes24

Księgowanie wpłat możliwość identyfikacji wpłat księgowanych na rachunkach wirtualnych per placówka, per pracownik

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Prosty model obsługi nabywców lokali

Korzyści dla dewelopera
 • Zobacz szczegóły
  • Wzmocnienie wiarygodności na rynku
  • Wydzielenie i alokacja środków do wykorzystania na dane przedsięwzięcie deweloperskie
  • Efektywna ewidencja środków - wpłaty i wypłaty nabywców poszczególnych lokali są widoczne na subrachunkach, zaś saldo dotyczące całej inwestycji na rachunku zbiorczym w systemie PekaoBiznes24
  • Możliwość finansowania inwestycji na atrakcyjnych warunkach - połączenie rachunku z kredytem budowlanym dla Dewelopera zapewnia płynność finansową przedsięwzięcia bez angażowania środków nabywców
  • Uproszczony model obsługi nabywców - obieg dokumentów między nabywcą, deweloperem i bankiem ogranicza się do niezbędnego minimum
Korzyści dla nabywcy lokalu
 • Zobacz szczegóły
  • Bezpieczeństwo finansowe - zabezpieczenie wpłaconych środków przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez dewelopera oraz na wypadek jego upadłości
  • Przejrzystość rozliczeń - prawo uzyskiwania informacji o saldzie dokonanych wpłat i wypłat środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego
  • Minimum formalności - prosta dokumentacja i efektywny obieg dokumentów między nabywcą, deweloperem i bankiem

Terminal płatniczy

Pieniądze z obrotu na terminalu już nastepnego dnia na koncie w Banku Pekao S.A.
Zarabiasz na dodatkowych usługach terminala POS dynamiczne przeliczanie waluty (DCC) lub wypłaty gotówki przy okazji zakupów (cashback)
Brak opłat za instalację/dezinstalacje oraz inne usługi
 • Zobacz szczegóły
  • niestandardowe raporty
  • szkolenie personelu
  • uruchomienie usługi dynamicznego przeliczania waluty (DCC), wypłaty gotówki przy okazji zakupów (cashback), umieszczenie Twojego logo na wydruku
Rodzaje terminali
 • Zobacz szczegóły

  Terminal przenośny - wyposażony jest w  baterię, która umożliwia pracę przez kilka godzin bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej.

  Terminal stacjonarny - sprawdzi się w firmach, w których płatności dokonywane są przy kasie. Ma możliwość połączenia za pośrednictwem łącza internetowego lub GPRS.

  PIN PAD programowalny - to urządzenie połączone bezpośrednio z kasą fiskalną, która automatycznie się z nim komunikuje i nie wymaga dodatkowego wpisywania przez kasjera kwoty do zapłaty na terminalu.

Bankowość elektroniczna

PekaoBiznes24

Zarządzanie środkami finansowymi online

Praca w trybie online informacja o bieżącym saldzie na rachunkach oraz statusach transakcji
Atrakcyjna platforma do najszybszych rozliczeń z partnerami Rozliczenia online przez cały dzień roboczy
Gwarancja bezpieczeństwa bank wykorzystuje najnowocześniejsze metody zabezpieczania systemu
Prostota i łatwość w obsłudze
Możliwość wyboru rodzaju otrzymywanych powiadomień
Szeroka gama produktów najszersza na rynku gama produktów, dostępnych na jednej platformie

Moduł dealingowy w PekaoBiznes24

Wymiana walut, negocjacje kursów walut i oprocentowania lokat terminowych

Szybka wymiana walut
Automatyczne negocjowanie kursów walut, oprocentowania lokat walut i oprocentowania lokat terminowych
Prosta aktywacja usługi korzystanie z modułu dealingowego nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji – wystarczy podpisanie formularza
Intuicyjny interfejs system prowadzi przez kolejne etapy transakcji, podpowiadając wszystkie potrzebne dane
 • Zobacz szczegóły

  rolą użytkownika jest wskazanie kwoty transakcji wymiany lub kwoty i terminu lokaty, wybór rachunków do rozliczenia oraz decyzja o akceptacji proponowanego kursu lub oprocentowania

Pekao Connect

Integracja procesów finansowych firmy z Bankiem

Bezpieczeństwo najwyższy poziom zabezpieczenia
danych wymienianych między wykorzystywanymi przez Państwa systemami a bankiem
Automatyzacja procesów możliwość automatycznej wymiany danych między systemami według zdefiniowanych harmonogramów połączeń, również "po godzinach pracy firmy"
Podniesienie jakości ograniczenie ryzyka pomyłek i błędów operacyjnych
Oszczędność czasu brak konieczności częstego logowania do systemu bankowości internetowej, automatyczna autoryzacja połączenia systemu wewnętrznego z bankiem
Szybkość przyśpieszenie wykonywanych operacji i dostęp do informacji w czasie rzeczywistym (zależnie od wybranego rozwiązania)
Wygoda maksymalne ograniczenie czynności manualnych podczas zarządzania codziennymi finansami firmy

Pekao Ready

Program integracji systemów skierowany do producentów oprogramowania typu ERP/FK/HR

usprawnienie obsługi operacyjnej i procesów księgowych automatyzacja wymiany zleceń pomiędzy systemami ERP/FK/HR i bankowości elektronicznej, automatyczne księgowanie i uzgadnianie wyciągów w systemach ERP/FK/HR
możliwość eliminacji pomyłek i błędów operacyjnych eliminacja błędów powstających w wyniku pracy w różnych aplikacjach, bazach danych, czy ręcznego przepisywania informacji z raportów papierowych
utrzymanie przejrzystości i spójności informacji
redukcja kosztów zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności,
redukcja wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych
szybka i skuteczna pomoc i wsparcie banku
Czy Twój system jest PekaoReady? PekaoREADY to propozycja Banku Pekao S.A. skierowana do producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zobacz szczegóły

  Program pozwala na skuteczne łączenie możliwości, jakie daje nowoczesny system bankowości internetowej Pekao z funkcjonalnościami Państwa oprogramowania.

  Podejmując współpracę z bankiem w ramach programu PekaoReady producenci oprogramowania:

  • otrzymują potwierdzenie zgodności z systemem bankowości internetowej PekaoBiznes24, wraz z prawem do posługiwania się logotypem programu PekaoReady,
  • mają możliwość pozyskania nowych klientów, korzystających z systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24,
  • uzyskują możliwość zaoferowania wspólnym klientom efektywniejszej pod względem czasowym i kosztowym ścieżki wdrożenia automatyzacji wymiany danych,
  • pozyskują dużego partnera w sektorze bankowości elektronicznej,
  • wzmacniają swój wizerunek jako wiarygodnego partnera w biznesie,
  • otrzymują świadczenia reklamowe w postaci promocji firmy i jej produktów w kanałach komunikacji Banku Pekao S.A.: wydawnictwach reklamowych oraz na stronie internetowej,
  • nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa.

   

Sprzęt i aplikacje
Ochrona poufnych danych
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Autoryzacja operacji
Podejrzenie nadużycia

Bankowość mobilna

Mobilna obsługa rachunku bankowego

Dostęp do rachunków firmy o każdej porze i z każdego miejsca
Szybkie dokonywanie operacji bankowych Dzięki wygodnemu i intuicyjnemu menu aplikacji
Prostota i łatwość w obsłudze aplikacji
Dostęp do wielu operacji bankowych

Moduł leasingowy w PekaoBiznes24

Przegląd umów leasingu wyszukiwanie i monitorowanie umów leasingowych oraz stanu rozrachunków
Harmonogramy opłat leasingowych kontrolowanie harmonogramów spłat i śledzenie statusów faktur
Płatności leasingowe dokonywanie szybkich i prostych płatności za raty leasingowe (wszystkie szczegóły przelewu są uzupełniane automatycznie)
Dodatkowy, bezpieczny kanał komunikacji użytkownicy PekaoBiznes24 mogą wysyłać wiadomości do Pekao Leasing, a Pekao Leasing może wystawiać komunikaty użytkownikom systemu

Przekazy w obrocie dewizowym

efektywne rozliczenia międzynarodowe prosta i szybka forma realizacji transakcji
możliwość negocjacji kursu walutowego dla każdego trybu przelewu
szeroka oferta walut przekaz zagraniczny można realizować w 21 walutach (elektronicznie) i w 136 walutach (papierowo)
jedne z najlepszych godzin granicznych realizacji przelewów większość przelewów realizowana do 17:00
standard SWIFT GPI status przelewu na każdym etapie realizacji płatności dostępny w PekaoBiznes24, w tym informacja o dokładnej dacie i godzinie zaksięgowania środków na rachunku beneficjenta

Przelewy krajowe

Najprostsza forma rozliczeń bezgotówkowych
Możliwość wypełnienia obowiązku dokonywania rozliczeń z kontrahentami za pośrednictwem rachunku bankowego
Jedne z najlepszych Cut‑Off Time na rynku
Racjonalizacja kosztowa i czasowa rozliczeń z kontrahentami
Różnorodność rodzajów, form i trybów realizacji przelewów
Natychmiastowe rozliczenia z kontrahentami posiadającymi rachunki w Banku Pekao

Zarządzanie zobowiązaniami

Autowypłata

Wypłaty gotówkowe dla osób fizycznych

Możliwość dokonywania wypłat bez pośrednictwa rachunku bankowego ich beneficjenta
Elastyczność analityczna format raportów oraz zakres informacji przekazywanych przez bank są dostosowane do Państwa potrzeb
Redukcja kosztów możliwość ograniczenia liczby wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie własnej
Bezpieczeństwo środków wzrost bezpieczeństwa obrotu gotówkowego i brak ryzyka przechowywania wartości pieniężnych
Wygoda dla beneficjentów dzięki dostępności ponad 800 placówek banku w całym kraju
Automatyzacja zleceń możliwość importu zleceń z Państwa systemu finansowo-księgowego do PekaoBiznes24 oraz zwrotnego wczytania statusów zleceń (w formie wyciągów lub raportów transakcyjnych), w dopasowanym formacie
Bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 dane są chronione odpowiednimi prawami dostępu; firma pobiera raporty ze strony internetowej, używając certyfikatu i hasła dostępu

Pekao Przekaz

Wypłaty dla beneficjentów w formie przekazu pocztowego

Możliwość dokonywania wypłat bez pośrednictwa rachunku bankowego ich beneficjenta
Komfort pracy możliwość złożenia zlecenia przekazu pocztowego z Państwa siedziby, bez konieczności wizyty w urzędzie pocztowym oraz wyeliminowanie ręcznego wypisywania druków przekazów
Monitoring odbioru przekazów - na życzenie możliwość udostępnienia skanów Zwrotnych Potwierdzeń Odbioru i wystawiania raportów z realizacji zleceń
Elastyczne księgowanie Państwa rachunek może zostać obciążony zbiorczo lub pojedynczo poszczególnymi kwotami zleceń
Automatyzacja zleceń możliwość importu zleceń z Państwa systemu finansowo-księgowego do PekaoBiznes24 oraz zwrotnego wczytania statusów zleceń (w formie wyciągów lub raportów transakcyjnych)
Redukcja kosztów i ryzyka zw. z przechowywaniem gotówki dzięki ograniczeniu liczby wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie Państwa firmy
Bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 dane są chronione odpowiednimi prawami dostępu; firma pobiera raporty ze strony internetowej, używając certyfikatu i hasła dostępu
Wygoda dla Państwa beneficjentów dzięki wykorzystaniu dużej liczby placówek pocztowych w całym kraju oraz dostarczaniu przekazu bezpośrednio do adresata
Brak limitów wypłacanych kwot

Pekao Płace

Automatyczna realizacja przelewów płacowych przy zachowaniu poufności

Dedykowany rachunek płacowy oddzielny rachunek pomocniczy służy do obsługi przelewów płacowych. Można też otworzyć dodatkowy rachunek płacowy, np. do obsługi wynagrodzeń zarządu firmy
Automatyczne zasilanie rachunku płacowego
 • Zobacz szczegóły

  Przelewy płacowe można wykonywać bez konieczności wcześniejszego zasilania rachunku płacowego. Są realizowane w oparciu o saldo wskazanego rachunku bieżącego, którego stan sprawdzany jest podczas księgowania, a rachunek płacowy jest automatycznie zasilany na koniec dnia.

Elektroniczna obsługa przez PekaoBiznes24 składanie zleceń i otrzymywanie wyciągów z rachunku płacowego odbywa się w PekaoBiznes24. W proces zaangażowani są tylko wskazani użytkownicy
Bezpieczeństwo informacji o realizowanych zleceniach informacje o operacjach na rachunku płacowym są chronione indywidualnymi prawami dostępu
 • Zobacz szczegóły

  Tylko dedykowane osoby, po zweryfikowaniu uprawnień, mają dostęp do danych z rachunku płacowego.

Poufność obsługi możliwość ustalenia specjalnego hasła do Infolinii PekaoBiznes24 i Pekao BusinessLine w celu uzyskania informacji dotyczących rachunku płacowego
Integracja z systemem kadrowym (HR) pozwala na automatyczne wczytanie do PekaoBiznes24 plików z przelewami płacowymi wyeksportowanymi z systemu HR, a po realizacji – rozksięgowanie w systemie HR informacji zwrotnej

Zarządzanie płynnością

Pekao Konsolidacja

Efektywne zarządzanie płynnością finansową na rachunkach firmy

Przeksięgowania środków w grupie rachunków przy zachowaniu autonomiczności finansowej jednostek podrzędnych firmy
Dostępnych wiele typów konsolidacji od najprostszego zerowania sald, przez konsolidację określonych kwot, do algorytmów procentu salda podlegającego konsolidacji
Wiele wariantów sesji konsolidacji
Nieograniczona liczba rachunków bieżących i pomocniczych które mogą być objęte konsolidacją
Bieżąca kontrola stanu środków w grupie rachunków i lepszy monitoring wydatków grupy rachunków
Indywidualna wysokość Limitu Salda Ujemnego na rachunkach konsolidowanych w ramach Pekao Konsolidacji
 • Zobacz szczegóły

  Umożliwia to wykonywanie płatności z rachunku konsolidowanego bez konieczności uprzedniego zasilenia.

Możliwość automatycznej redystrybucji środków następnego dnia
Elastyczne zarządzanie Limitami Salda Ujemnego przez Pekao Biznes24
 • Zobacz szczegóły

  Możliwość zaplanowania harmonogramu z wysokością limitów na rachunkach.

Dostęp do wszystkich rachunków uczestniczących w Pekao Konsolidacji z jednego ekranu PekaoBiznes24
 • Zobacz szczegóły

  Widok dostępnych środków na poszczególnych rachunkach oraz sumy środków dostępnych w ramach grupy rachunków.

Automatyczne Inwestowanie Środków

Korzystne lokowanie wolnych środków na lokacie Overnight

Efektywne zarządzanie nadwyżkami środki są do Państwa dyspozycji w ciągu dnia, a na koniec dnia są automatycznie lokowane i już od 6:00 rano dostępne wraz z odsetkami
Łatwość wdrożenia wystarczy jeden, prosty dokument do uruchomienia usługi AIŚ, bez składania dodatkowych wniosków w czasie trwania usługi
Pełna automatyzacja na koniec każdego dnia roboczego, po godzinie 21:00, system banku sprawdza dostępne środki na rachunku – środki są lokowane już od 100 000 PLN , zgodnie z Państwa dyspozycją
Konkurencyjne oprocentowanie oprocentowanie środków oparte jest o zmienną stawkę rynkową oraz uzgodnioną formułę oprocentowania
Odsetki kapitalizowane w cyklu dziennym lub miesięcznym
Możliwość wskazania dowolnego rachunku bieżącego do przekazywania odsetek
Pełna informacja dane o założonych lokatach w ramach AIŚ dostępne są na wyciągach z rachunku bieżącego

Zarządzanie należnościami

Pekao Collect

Identyfikacja wpłat masowych

Automatyczny proces uzgadniania sald w rozrachunkach z kontrahentami
Bieżąca identyfikacja zaległych płatności
Poprawa spływu należności poprzez przyspieszenie decyzji o rozpoczęciu działań windykacyjnych
Bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 dane chronione są odpowiednimi prawami dostępu; firma pobiera raporty ze strony internetowej przy użyciu certyfikatu i hasła dostępu
Integracja z systemem finansowo‑księgowym firmy i elastyczność analityczna
 • Zobacz szczegóły

  Liczba księgowań w ciągu dnia roboczego, forma księgowań (analitycznie, masowo), struktura, format i liczba raportów oraz zakres przekazywanych informacji są dostosowane do Państwa potrzeb.

Możliwość blokowania pojedynczych rachunków wirtualnych

Polecenie zapłaty

Automatyczne obciążanie rachunku płatnika kwotą zobowiązania

Przyśpieszenie spływu należności dzięki natychmiastowemu informowaniu o braku uregulowania płatności oraz możliwości powiadomienia i monitorowania klienta
Szeroka baza klientów detalicznych banku będących jednocześnie Państwa klientami, umożliwia przyspieszenie rozliczeń i uznanie Państwa rachunku w tym samym dniu
Precyzyjne planowanie przepływów finansowych to Państwo wskazują termin, w którym realizowane są płatności
Wygodna forma regulowania zobowiązań
Pekao Zgody usługa aktywacji zgody do Polecenia Zapłaty za pośrednictwem bankowości internetowej
Możliwość ponawiania Poleceń Zapłaty wsparcie w ponownej realizacji transakcji odrzuconych z powodu braku środków
Dystrybucja zgód
 • Zobacz szczegóły

  Po otrzymaniu od wierzyciela zebranych od jego płatników oryginałów zgód, bank może przekazać je do odpowiednich banków płatników w celu weryfikacji, zebrać odpowiedzi oraz przygotować dla odbiorcy raport analityczny informujący o wyniku dystrybucji poszczególnych zgód.

Elastyczne podejście analityczne forma księgowań (analitycznie, masowo), format podstawianych raportów oraz zakres przekazywanych informacji uzgadniane są według potrzeb firmy
Integracja z systemem finansowo‑księgowym firmy struktura raportu jest dostosowana do Państwa indywidualnych wymagań; istnieje możliwość przesyłania raportów o wynikach rozliczeń transakcji Poleceń Zapłaty, niezwłocznie po odebraniu przez Bank informacji zwrotnej z banku płatnika
Indywidualnie ustalany format rozliczenia Polecenia Zapłaty zmniejsza do minimum lub niweluje potrzebę zmian w systemie finansowo‑księgowym firmy
Bezpieczeństwo informacji w PekaoBiznes24 informacje są chronione odpowiednimi prawami dostępu; firma może pobierać raporty z dedykowanej strony internetowej, używając certyfikatu i hasła dostępu

Pekao Zlecenie

Wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy Państwem jako odbiorcą a płatnikami

Łatwy sposób inicjowania rozliczeń pieniężnych z dłużnikami
Poprawienie płynności finansowej poprzez terminowe, określone przez wierzyciela, wykonywanie zleceń
Pewność rozliczeń brak możliwości odwołania zrealizowanego już obciążenia rachunku płatnika
Pełna automatyzacja rozliczeń
Raporty analityczne

Pekao Zgody

Łatwa i szybka aktywacja zgody na rozliczenia Poleceniem Zapłaty

Oszczędność czasu dzięki aktywacji zgody płatnika już następnego dnia po jej wprowadzeniu do systemu Pekao24
Zwiększenie liczby Poleceń Zapłaty dzięki dostępowi płatnika do zgód elektronicznych w banku
Bieżący monitoring statusów zgód złożonych w banku na Państwa rzecz
Minimalizacja kosztów minimalizacja kosztów i pracochłonności po Państwa stronie przez zastąpienie wersji papierowej zgody w pełni elektroniczną usługą

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję