Produkty skarbowe

Zabezpieczanie ryzyka kursowego

Forward

bezpieczeństwo zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
 • Zobacz szczegóły

  Kupno waluty w transakcji Forward zabezpiecza przed ewentualnym wzrostem kursu w przyszłości, a sprzedaż waluty przed jego ewentualnym przyszłym spadkiem.

informacja o kosztach i dochodach Informacja o przyszłych kosztach (zakup waluty) i dochodach (sprzedaż waluty) w momencie zawierania transakcji
 • Zobacz szczegóły

  Możliwość dokonania prognozy rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia klienta.

elastyczne rozliczenie brutto (z dostawą waluty) lub netto (bez fizycznej dostawy)
możliwość przedterminowego zamykania transakcji z bankiem
brak dodatkowych kosztów zawarcia transakcji

Opcje walutowe

Prawa nabywcy

zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
zabezpieczenie wybranego kursu walutowego
 • Zobacz szczegóły

  zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez klienta przyszłego kursu walutowego

możliwość zakupu lub sprzedaż waluty po cenie rynkowej jeżeli opcja nie będzie realizowana
możliwość wyboru formy realizacji opcji brutto lub netto
 • Zobacz szczegóły

  Brutto - z fizyczną dostawą waluty, netto - przez wypłatę kwoty rozliczenia w wysokości iloczynu kwoty transakcji oraz różnicy między kursem realizacji opcji a kursem fixingu NBP.

możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia

Opcje barierowe

Transakcje, w których dochodzi do przekształcenia opcji barierowej typu Call/Put w opcję Call lub Put

zabezpieczenie przed niekorzystnyą zmianą kursów walutowych
zabezpieczenie określonego kursu walutowego zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez klienta przyszłego kursu walutowego
możliwość zakupu lub sprzedaży waluty jeżeli opcja nie będzie realizowana, możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po rynkowej, lepszej dla klienta cenie
możliwość dostosowania instrumentu zabezpieczającego do rzeczywistych potrzeb klienta poprzez dobór parametrów transakcji i złożeń kilku opcji tworzących strategię opcyjną
mozliwość wyboru formy realizacji opcji brutto - z fizyczną dostawą waluty, netto - przez wypłatę zysku wynikającego z różnicy pomiędzy kursem realizacji opcji, a kursem fixingu NBP
możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia

Strategie opcji walutowych

Transakcje, w których nabywca uzyskuje zabezpieczenie poprzez zakup i sprzedaż określonych pojedynczych opcji walutowych

zmniejszenie ryzyka zmian kursów walutowych
możliwość redukcji kosztów zabezpieczenia
możliwość przedterminowej odsprzedaży strategii bankowi
Minimalna kwota transakcji 100 tys EUR,USD,GBP,CHF

Zabezpieczanie stopy procentowej

FRA

Forward Rate Agreement

zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych
ułatwienie planowania finansowego
dopasowanie terminów do potrzeb klienta
brak zaangażowania nominału transakcji - rozliczenie netto
brak opłat i prowizji
możliwość zamknięcia transakcji przed zapadalnością

IRS

Interest Rate Swap

zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych
ułatwienie planowania finansowego
dopasowanie terminów do potrzeb klienta
brak zaangażowania nominału transakcji - rozliczenie netto
brak opłat i prowizji
możliwość zamknięcia transakcji przed zapadalnością

CIRS

Currency Interest Rate Swap

zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych i walutowym
łatwe planowanie finansowe
dopasowanie terminów do potrzeb klienta
możliwość zamknięcia transakcji przed zapadalnością
indywidualna opieka specjalisty

CAP/FLOOR

Zabezpieczenie nabywcy opcji CAP przed wzrostem rynkowej stopy procentowej. Zabezpieczenie nabywcy transakcji FLOOR przed spadkiem rynkowej stopy procentowej.

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych
ograniczenie wzrostu kosztu kredytu lub spadku rentowności inwestycji
ograniczenie kosztu zabezpieczenia do wysokości zapłaconej premii opcyjnej
możliwość zredukowania kosztu zabezpieczenia przy zastosowaniu strategii opcji COLLAR
możliwość przedterminowego zamykania transakcji Cap/Floor
 • Zobacz szczegóły

  Pozwala to na:
  - zrealizowanie zysku z pozycji zabezpieczającej przed terminem jej zapadalności,
  - elastyczne dostosowanie zabezpieczenia do rzeczywistej wartości pozycji zabezpieczanej (w przypadku zmiany wartości pozycji zabezpieczanej).

Wymiana walutowa

Transakcje FX

Transkacje wymiany walutowej we wszystkich walutach publikowanych w tabeli kursowej banku

możliwość negocjowania kursów walutowych dla znacznych kwot transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych
 • Zobacz szczegóły

  Kursy walutowe ustalane są bezpośrednio z dealerami Departamentu Rynków Finansowych w Centrali Banku.

wymiana walut transakcje we wszystkich walutach publikowanych w tabeli kursowej banku

Certyfikaty Depozytowe

Emisja ceryfikatów
 • Zobacz szczegóły

  Certyfikaty Depozytowe emitowane są na warunkach określonych w dokumentacji emisji, załączonych do niniejszego komunikatu.

Zapisy na certyfikaty
 • Zobacz szczegóły

  Zapisy na Certyfikaty Depozytowe będą przyjmowane do dnia i godziny określonych w Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych, a jednorazowa oferta objęcia nie może być mniejsza niż 1 szt. Certyfikatu.

Rozporządzenia PRIIP

Zabezpieczanie ryzyka cen towarów

Dyrektywa MiFID

Informacje dla korporacji

Dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
Jednolite zasady funkcjonowania rynków finansowych w UE

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności