Bank Pekao S.A. - lider w obsłudze korporacji

Jesteśmy wiodącym bankiem korporacyjnym w Polsce. Mamy bardzo mocną pozycję wśród dużych i największych firm. Jesteśmy rozpoznawalni i efektywni zarówno we współpracy z metropoliami, jak i mniejszymi gminami oraz ze spółkami komunalnymi.
Siła kapitałowa Banku Pekao S.A. oraz wiedza i doświadczenie naszych ekspertów pozwalają wspierać strategiczne przedsięwzięcia Klientów z różnych sektorów gospodarki. Bierzemy udział w projektach konsorcjalnych i samodzielnie finansujemy kluczowe inwestycje, współtworząc i rozwijając polską infrastrukturę i gospodarkę. Finansujemy i doradzamy przy fuzjach i przejęciach w kraju i za granicą.
Status lidera bankowości korporacyjnej w Polsce potwierdzają nagrody przyznane Bankowi - przez prestiżowe magazyny finansowe Euromoney i Global Finance - w oparciu u opinie Klientów i niezależnych ekspertów.


Kredytowanie:
850 mln EUR
Kredyt konsorcjalny
Bank Pekao S.A.: Organizator, Agent Zabezpieczeń, Pierwotny Kredytodawca
Strategiczne finansowanie dla jednej
z największych firm przemysłu chemicznego
w Europie.


2,7 mld PLN
Kredyt konsorcjalny
Bank Pekao S.A.: Bookrunner i MLA
Pekao Investment Banking S.A.: Doradca M&A dla CVC przy przejęciu sieci sklepów Żabka.
Finansowanie największego przejęcia w sektorze handlowym w Polsce w 2017 r.
350 mln EUR
Kredyt konsorcjalny
Bank Pekao S.A.: MLA, Agent Zabezpieczeń.
Rekordowe finansowanie budowlano-inwestycyjne
3 budynków Varso Place w centrum Warszawy.
221 mln EUR
Kredyt konsorcjalny
Bank Pekao S.A.: MLA, obsługa rachunków
Finasowanie budowy The Warsaw HUB


930 mln PLN
Kredyt konsorcjalny
Bank Pekao S.A.: MLA
Refinansowanie i finansowanie
budowy sieci światłowodowych
Ponad 1 mld PLN
Kredyty budowlane, inwestycyjne i VAT
Bank Pekao S.A.: Wyłączny kredytodawca
Magazyny realizowane przez Panattoni
w wielu lokalizacjach
700 mln PLN
Kredyt konsorcjalny
Agent, Główny Organizator
Finansowanie Programu Inwestycji Dworcowych


259 mln PLN
Kredyt konsorcjalny
Bank Pekao S.A.: MLA, Agent kredytu, Agent Zabezpieczeń
Resi4Rent
Finansowanie nowatorskiego projektu budowy mieszkań na wynajem w konsorcjum z PZU

 


Emisja obligacji:
2,5 mld PLN
Obligacje 3-letnie
Bank Pekao S.A.: Organizator, Dealer
Największa w historii polskiego rynku
emisja obligacji nieskarbowych przeprowadzona
przez jednego dealera
1,2 mld PLN
Program emisji obligacji
Finansowanie budowy spalarni odpadów
dla Miasta Stołecznego Warszawy
328 mln PLN
Emisja obligacji
Współfinansowanie rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji
Śląsko-Zagłębiowskiej
300 mln PLN
Program emisji obligacji
Rozwój infrastruktury lotniczej
300 mln PLN
Obligacje 5-letnie
Bank Pekao S.A.: Organizator
Pekao Investment Banking S.A.: Oferujący
Największa emisja dewelopera mieszkaniowego
w historii polskiego rynku kapitałowego
276 mln PLN
Program emisji obligacji
Refinansowanie kredytu konsorcjalnego
na budowę stadionu we Wrocławiu
250 mln PLN
Program emisji obligacji
Finansowanie inwestycji
kapitałowych i rzeczowych
119 mln PLN
Program emisji obligacji
Modernizacja i rozbudowa
lotniska w Poznaniu
117 mln PLN
Program emisji obligacji
Finansowanie zakupu 14 tramwajów
i prefinansowanie dotacji z UE na zakup
10 autobusów dla Gorzowa Wielkopolskiego
110 mln PLN
Emisja certyfikatów inwestycyjnych opartych
na dłużnych papierach samorządowych
Pierwszy na polskim rynku
samorządowy fundusz inwestycyjny
106,5 mln PLN
Program emisji obligacji
Zakup autobusów oraz rozbudowa
i modernizacja zajezdni tramwajowej


Finansowanie strukturyzowane, bankowość inwestycyjna:
2,75 mld PLN
Wezwanie na akcje Synthos
– finansowanie i doradztwo
Bank Pekao S.A.: Organizator, Agent Zabezpieczeń, Pierwotny Kredytodawca
Pekao Investment Banking S.A.: Doradca w zakresie rynków kapitałowych, Podmiot Pośredniczący
Największe wezwanie w historii GPW, sfinansowane w całości polskim kapitałem
1,15 mld PLN
Wezwanie na akcje
Pekao Investment Banking S.A.: Kompleksowe doradztwo i pośrednictwo przy wezwaniu Goldman Sachs Group
na 100% akcji Robyg S.A.
Największe przejęcie dewelopera mieszkaniowego w Polsce i jedno z największych w historii GPW wezwań na spółkę z sektora
niefinansowego
294 mln PLN
SPO
Pekao Investment Banking S.A.: Globalny Współkoordynator
i Współzarządzający Księgą Popytu przy sprzedaży i emisji akcji
Jedna z największych transakcji
na rynku akcji w Polsce


Leasing:
36 mln PLN
Leasing Finansowy,
we współpracy z Pekao Leasing
30 nowych ekologicznych autobusów dla Krakowa
27 mln PLN
Leasing 28 autobusów w Warszawie