Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTA KREDYTOWA

Karta kredytowa MasterCard Corporate Credit Pekao jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą dokonywanie:

  • płatności za towary i usługi nabywane w punktach sieci handlowej i usługowej oznaczonych znakiem MASTERCARD i VISA, w tym transakcji zbliżeniowych,
  • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty, np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem internetu,
  • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem MASTERCARD i VISA.

Karta ta charakteryzuje się:

  • odroczonym terminem płatności, tzn. rozliczenie operacji dokonanych przy użyciu kart następuje raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym okresu bezodsetkowego,
  • transakcje kartami dokonywane są do wysokości miesięcznego limitu karty
  • Klient może wybrać jeden z 6-ciu dostępnych cykli rozliczeniowych oraz  jednej z dostępnych form spłaty zadłużenia
  • istnieje możliwość spłaty zadłużenia w  minimalnej wysokości 10%, min. 150 złotych

 

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt