Bankowość osobista

Konto Świat Premium

Wsparcie Doradcy Osobistego w codziennym prowadzeniu finansów

100 zł - bonus za otwarcie Konta Świat Premium Promocja jest ważna do 30.04.2019 r.
 • Zobacz szczegóły

  Nagroda 100 zł jest przyznawana za otwarcie rachunku płatniczego Konto Świat Premium wraz z kartą debetową lub usługą bankowości elektronicznej Pekao24 oraz za dokonanie wpłaty min. 500 zł na to konto i zrealizowanie min. 1 płatności kartą debetową do tego konta lub aplikacją PeoPay (będącą częścią Pekao24). Umowę o ww. usługi należy zawrzeć w okresie 14.01–30.04.2019 r., ww. wpłaty i płatności należy dokonać do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu otwarcia Konta Świat Premium. Promocja jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków. Pozostałe warunki promocji określa Regulamin.

za obsługę Doradcy Osobistego Premium w wybranych lokalizacjach
za prowadzenie rachunku płatniczego jeśli łączna kwota aktywów w poprzednim mies. kalendarzowym wynosiła min. 200 tys. zł.
 • Zobacz szczegóły

  Opłata w wysokości 50 zł jest pobierana w danym miesiącu, jeżeli łączna kwota aktywów Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym była mniejsza niż 200.000,00 zł. Łączna kwota aktywów Klienta w określonym miesiącu oznacza średnią arytmetyczną ustalonych w poszczególnych dniach tego miesiąca sum:

  • dziennych sald wszystkich rachunków bankowych Klienta prowadzonych w Banku,
  • dziennych wartości produktów o charakterze inwestycyjnym: funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, nabytych przez Klienta za pośrednictwem Banku oraz
  • dziennych wartości aktywów na rachunku maklerskim Klienta w Domu Maklerskim Banku Pekao S.A., przy czym dzienne saldo/ wartość aktywów ww. rachunków/ produktów ustala się według ich stanu na koniec danego dnia, a przy wyliczeniu średniej nie uwzględnia się dni, w których Klient nie miał żadnego rachunku ani produktu, o których mowa pod lit. a-c.

   

  Salda rachunków/ produktów wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia, ustalenia salda/wartości aktywów.

  Jeżeli Konto Świat Premium jest prowadzone tylko dla jednego Klienta, to do łącznej kwoty aktywów Klienta Bank zalicza salda oraz wartość aktywów rachunków i produktów wymienionych pod lit. a-c, których Klient ten jest Posiadaczem lub Współposiadaczem.

  Jeżeli Konto Świat Premium jest prowadzone jako konto wspólne, to do łącznej kwoty aktywów Klienta Bank zalicza tylko salda oraz wartość aktywów rachunków i produktów wymienionych pod lit. a-c, których Klient jest jedynym Posiadaczem lub Współposiadaczem razem z drugim Współposiadaczem Konta Świat Premium i te rachunki/ produkty nie mają innych Współposiadaczy.

0 zł za obsługę złotej karty wielowalutowej do konta
0 zł prowizji banku za wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce i za granicą
zarządzanie finansami przez telefon z usługą Kontakt Premium
pakiet korzyści Świata Premium sprawdź aktualne oferty w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 w zakładce Galeria Rabatów

Wymiana Walut 24h/7 dni

Wymieniaj waluty po preferencyjnych kursach

atrakcyjne kursy wymiany dobra alternatywa dla kursów oferowanych w kantorach
bezpieczeństwo realizowanych transakcji środki z transakcji wymiany walut pozostają w banku na Twoich rachunkach płatniczych
natychmiastowa realizacja transakcji za 0 zł dysponujesz pieniędzmi od razu po zatwierdzeniu transakcji i nie płacisz za dostęp do usługi

Złote karty kredytowe

Mastercard Credit Gold i VISA Credit Gold ze złotym pakietem ubezpieczeń dla Ciebie i bliskich

limit kredytowy - do 50 000 zł
bezpłatny pakiet ubezpieczeń za granicą dla posiadacza karty i dwóch osób towarzyszących w podróży obejmuje m.in.: następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW do 100 000 zł), koszty leczenia (KLA do 100 000 zł), transport medyczny, bagażu, opóźnienia lotów i inne
 • Zobacz szczegóły

  Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej i Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej dostępne są w dziale Pliki do pobrania.

bez odsetek nawet do 55 dni wystarczy spłacić całą kwotę wskazaną na sporządzonym zestawieniu transakcji płatniczych (dotyczy transakcji bezgotówkowych)
wygodniej z usługą automatycznej spłaty skorzystaj z usługi automatycznej spłaty zadłużenia wykorzystanego limitu na karcie bez konieczności pamiętania o terminach (dyspozycja może być złożona oraz zmieniana w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24)
nawet do 6 kart w&nbramach przyznanego limitu w ramach przyznanego limitu kredytowego do karty możesz otrzymać do 5 dodatkowych kart dla Twoich bliskich - limity do każdej ustalasz indywidualnie
bezpiecznie płacisz w internecie płatności dodatkowo zabezpieczone 3‑D Secure
bądź na bieżąco uruchom usługę Powiadamiania SMS w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 i otrzymuj SMS-y: po każdej transakcji wykonanej kartą, o terminie spłaty zadłużenia, o nowym wyciągu, o wypłacie gotówki z bankomatu czy zwrocie transakcji na kartę
przelew z karty możesz przelać pieniądze z rachunku karty kredytowej na swój rachunek płatniczy w Banku Pekao S.A.
RRSO 15,38%
 • Zobacz szczegóły

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Mastercard Credit Gold/VISA Credit Gold w wysokości 14 800 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 15,38%, przy przyjęciu założeń, że:

  • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  • spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
  • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.

   

  Przy przyjęciu powyższych założeń:

  • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 17 005,80 zł,
  • całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 2 205,80 zł i obejmuje: odsetki (1 455,80 zł) oraz opłaty roczne za kartę (750 zł),
  • okres kredytowania wynosi 54 miesiące.

   

  Kalkulacja przygotowana na 1.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Karta kredytowa Pekao Mastercard Platinum

Dla wymagających dodatkowych przywilejów

limit kredytowy do 150 000 zł
program Priority Pass to program dodatkowy do karty kredytowej Platinum
 • Zobacz szczegóły

  Dostęp do wydzielonych pomieszczeń wypoczynkowych na lotniskach, również dla osób towarzyszących. Koszt za pojedyncze wejście zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych”. Wyszukiwarka saloników wypoczynkowych dostępna jest na stronie www.prioritypass.com/en/airport-lounges

bezpłatny platynowy pakiet ubezpieczeń za granicą
 • Zobacz szczegóły

  Dla posiadacza karty i dwóch osób towarzyszących w podróży obejmuje. m.in.: następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW do 100 000 zł), koszty leczenia (KLA do 150 000 zł), OC w życiu prywatnym (na osobie do 100 000 zł, na rzeczy do 10 000 zł), transport medyczny i inne. Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej dla posiadaczy kart i Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej dostępne są w dziale Pliki do pobrania.

kontakt w podróży zagranicznej z asystentem Consierge usługa obejmuje, m.in.: rezerwację biletu lotniczego czy kolejowego, hotelu, samochodu z wypożyczalni, stolika w wybranej restauracji, biletów do kina czy teatru, zamawianie taksówki, organizację limuzyny z kierowcą czy dostarczenia kwiatów
korzystaj i nie płać za kartę możliwość zniesienia opłaty rocznej za kartę, jeśli regularnie z niej korzystasz - wymagany roczny obrót na karcie to 36 000 zł
nawet do 6 kart w ramach limitu w ramach przyznanego limitu kredytowego do karty możesz otrzymać do 5 dodatkowych kart dla Twoich bliskich - limity do każdej ustalasz indywidualnie
bez odsetek nawet do 55 dni dla transakcji bezgotówkowych jeżeli wystarczy spłacisz całą kwotę zadłużenia.
bądź na bieżąco
 • Zobacz szczegóły

  Możesz uruchomić usługę Powiadamiania SMS w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 i otrzymywać SMS w Pekao24 i otrzymuj SMS-y: po każdej transakcji wykonanej kartą, o terminie spłaty zadłużenia, o nowym wyciągu, o wypłacie gotówki z bankomatu czy zwrocie transakcji na kartę.

przelewy z karty możesz przelać pieniądze z rachunku karty kredytowej na swój rachunek płatniczy w Banku Pekao S.A.
RRSO 23,28%
 • Zobacz szczegóły

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Mastercard Platinum w wysokości 20 800 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 23,28%, przy przyjęciu założeń, że:

  • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  • spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
  • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.

   

  Przy przyjęciu powyższych założeń:

  • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 26 467,05 zł,
  • całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 5 667,05 zł i obejmuje: odsetki (2 167,05 zł) oraz opłaty roczne za kartę (3 500 zł),
  • okres kredytowania wynosi 84 miesiące.

   

  Kalkulacja przygotowana na 1.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Konto Oszczędnościowe Premium

Twoje środki oprocentowane już od 1 grosza

3% w skali roku przez 6 miesięcy
do 100 000 zł
Promocja jest ważna do 30.04.2019 r.
 • Zobacz szczegóły

  Promocyjne oprocentowanie 3% w skali roku dla środków do 100 tys. zł przez 180 dni jest dostępne dla klientów, którzy do 30.04.2019 r. otworzą Konto Oszczędnościowe Premium razem z Kontem Świat Premium lub Eurokontem Prestiżowym.

  Z promocji mogą skorzystać osoby, które w okresie 1.07-31.12.2018 r. nie posiadały w naszym banku rachunku płatniczego lub lokaty, bądź posiadały, o ile spełniają dodatkowe warunki określone w Regulaminie promocji. Promocja obowiązuje w oddziałach banku i placówkach partnerskich. Po upływie promocji środki na Koncie Oszczędnościowym Premium będą oprocentowane wg stawek standardowych, podobnie jak środki przekraczające poziom 100 tys. zł w okresie promocji. W danym momencie można posiadać tylko jedno konto oszczędnościowe w naszym banku.

wypłaty bez utraty naliczonych odsetek
odsetki naliczane co miesiąc po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych są dopisywane do salda na Koncie Oszczędnościowym Premium
wygodny dostęp przez serwis PekaoInternet i aplikację bankowości mobilnej PeoPay, będących częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24
bezpłatne polecenia przelewu wewnętrznego jeśli zrealizujesz je w aplikacji bankowości mobilnej PeoPay na inny rachunek płatniczy w naszym banku
wpłaty i wypłaty środków możesz realizować bezgotówkowo poprzez Twoje rachunki płatnicze w naszym banku
Oprocentowanie standardowe
 • Zobacz szczegóły

  Oprocentowanie standardowe Konta Oszczędnościowego Premium jest zmienne i wynosi w skali roku:

  • 0,01 do 50.000 PLN - 0,8%
  • nadwyżka ponad 50.000 do 100.000 PLN - 0,8%
  • nadwyżka ponad 100.000 do 200.000 PLN - 1,1%
  • nadwyżka ponad 200.000 PLN - 1,2%

   

Świat Inwestycji Premium

Inwestowanie przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej na życie.

fundusze modelowe trzy strategie o różnych profilach ryzyka aktywnie zarządzane przez specjalistów TFI PZU S.A.
3 waluty do wyboru możliwość inwestowania w PLN, EUR lub USD
zabezpieczenie bliskich
 • Zobacz szczegóły
  1. ubezpieczenie na wypadek śmierci w wysokości wartość rachunku udziałów powiększonej o 1 000 PLN,
  2. ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku - kwota świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego powiększona o 25% składki jednorazowej, ale nie więcej niż 150 000 PLN,
korzyści wynikające z formy prawnej produktu
 • Zobacz szczegóły
  1. zwolnienie z podatku od spadków i darowizn - świadczenie nie wchodzi do masy spadkowej, a zatem całość środków można przekazać dowolnie wskazanym osobom;
  2. zwolnienie 75% świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu z zajęcia w ramach postępowania egzekucyjnego (ograniczenie to nie dotyczy egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów) - zwolnienie nie dotyczy wykupów częściowych i całkowitych;
  3. odroczenie podatkowe - podatek jest płacony dopiero, gdy suma wykupów częściowych przekroczy wpłaconą składkę,
  4. brak podatku od zysków kapitałowych w momencie zmiany alokacji - podatek od zysków kapitałowych jest naliczany przy wykupie całkowitym,
  5. brak opłat za przenoszenie środków pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
podstawowe parametry produktu
 • Zobacz szczegóły
  • Forma prawna produktu: Indywidualne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi Świat Inwestycji Premium,
  • Wiek Ubezpieczającego: 18 - 79 lat (wiek Ubezpieczającego w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy),
  • Okres inwestycji: Umowa zawierana jest na czas określony do rocznicy polisy, w której wiek Ubezpieczającego wynosi 100 lat. Rekomendowany minimalny okres trwania umowy wynosi 5 lat.
  • Minimalna kwota inwestycji: 25 000 PLN lub równowartość tej kwoty przeliczona po średnim kursie NBP w EUR / USD z dnia dokonania wpłaty. Dla składki dodatkowej min. 100 PLN / 100 EUR / 100 USD.

   

  Szczegółowych informacji dotyczących produktu Świat Inwestycji Premium znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

opłaty
 • Zobacz szczegóły
  • Opłata wstępna: nie jest pobierana,
  • Opłata za przeniesienie środków pomiędzy funduszami: nie jest pobierana,
  • Opłata administracyjno - dystrybucyjna (za zarządzanie): 1,69% w skali roku*
  • Opłata dystrybucyjna pobierana przez okres pierwszych 5 lat polisowych wynosi: od 1,39% (w 1 rok) do 0,99% (w 5 rok)*,
  • Opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe:
   • Na wypadek śmierci: opłata pobierana w zależności od wieku Ubezpieczającego i wynosi od 0,10 PLN do 27,57 PLN (opłata pobierana miesięcznie),
   • Na wypadek śmierci Ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem: 0,10 PLN za każdy 1 000 PLN sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem (opłata pobierana miesięcznie).
  • Opłaty pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z tytułu zarządzania poszczególnymi funduszami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład Funduszy Modelowych, są uwzględnione w wycenie funduszy i mają wpływ na wyniki inwestycyjne. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju funduszu i może wynosić do 4% (w skali roku) aktywów netto funduszu.

   

  *szczegółowe informacje dotyczące sposobu naliczania oraz sposobu i terminu pobierania poszczególnych opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Limitów.

ryzyko inwestycyjne
 • Zobacz szczegóły
  1. Inwestycja w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi ubezpieczający. Ponieważ sytuacja na rynkach się zmienia, wartość inwestycji może rosnąć lub maleć - w wyniku wzrostu lub spadku wartości udziałów jednostkowych. Ubezpieczający może stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Wyniki funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.
  2. W ubezpieczeniu występuje również ryzyko:
   • ograniczonego dostępu do środków związanego z wystąpieniem okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela np. wstrzymanie umorzeń jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne,
   • walutowe - w związku z możliwością inwestowania środków w trzech walutach (w złotych, euro, dolarach amerykańskich) - wynikające ze zmiany kursów walutowych, czyli nagłych, niekorzystnych i nieprzewidywalnych zmian kursów walutowych. Wahania kursów walutowych mogą doprowadzić do sytuacji gdzie ubezpieczający straci część zainwestowanego kapitału,
   • upadłości ubezpieczyciela - świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. nr 124. poz. 1152 z późn. zm.). Środki zainwestowane w ubezpieczenie nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
   • podatkowe - PZU Życie SA jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego jest zobowiązane do wyliczenia, poboru i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyliczenie podatku następuje w polskich złotych także w przypadku inwestycji w walutach obcych, w takim wypadku zarówno przychody jak i koszty przeliczane są na polskie złote przy zastosowaniu odpowiednich kursów wymiany walut, obowiązujących w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu i dzień poniesienia kosztu. W zależności od kształtowania się kursów walutowych w trakcie trwania ubezpieczenia, może zdarzyć się taka sytuacja kiedy Klient będzie zobowiązany do zapłaty podatku, nawet jeśli nie osiągnie dochodu w walucie obcej, w której zainwestował środki.
nota prawna
 • Zobacz szczegóły

  Ubezpieczycielem oraz podmiotem oferującym niniejsze ubezpieczenie jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym ogólne warunki ubezpieczenia, znajdują się na stronie internetowej Ubezpieczyciela: www.pzu.pl/produkty/swiat-inwestycji-premium oraz w Oddziałach Banku Pekao S.A. (który jest agentem PZU Życie SA).

  Inwestycje w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Wcześniejsze wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych udziałów jednostkowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki wynikające z przepisów. Opłaty mają wpływ na stopę zwrotu z inwestycji.

  Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), Tabeli Opłat i Limitów oraz w Karcie Produktu i KID (czyli na podstawie dokumentów, w których znajdują się informacje m.in. o cechach produktu, ryzyku inwestycyjnym, opłatach, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności ubezpieczeniowej), a nie na podstawie skróconego opisu produktu. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, w szczególności w zakresie podejmowania na jego podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jego odbiorca. Materiał ma charakter marketingowy.  

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności